Dilluns, 23 d'abril

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

1a pancarta - àmbit 3 - Escola Municipal de Música
Notícies
Preinscripcions de nous alumnes a l'Escola de Música
L'Escola Municipal de Música de Llavaneres prepara el curs 2017-2018

Escola de Música de Llavaneres

Del 8 al 19 de maig s'obren les preinscripcions per a nous alumnes per al curs 2017-2018 a l'Escola Municipal de Música de Llavaneres. Per apuntar-s'hi, cal emplenar el formulari que trobareu clicant aquest enllaç. Per a més informació de l’oferta educativa, podeu contactar amb l’Escola Municipal de Música en horari de tardes, de dilluns a dijous, trucant al número de telèfon 937929280, o bé enviant un correu electrònic a escolamusica@ajllavaneres.cat.

Save

Save

Save

Save

Nota: La formalització de la preinscripció no garanteix obtenir plaça a l'escola.

CRITERIS PER A LA PREINSCRIPCIÓ DE NOUS ALUMNES A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

CURS 2017-2018: Formulari d'inscripció

• Fer la preinscripció no garanteix l’obtenció d’una plaça a l’escola

• La preinscripció es realitza omplint el formulari a la pàgina web de l’Ajuntament: www.ajllavaneres.cat. Eviteu enviar el formulari més d’un cop. Totes les sol•licituds duplicades s’eliminaran del registre.

• A l’enviar el formulari el sistema us proporcionarà un resguard

• La preinscripció us atorga un codi que servirà per reconèixer la vostra sol•licitud en les llistes baremades i admesos.

• Se us assignaran places vacants en el grup i/o curs sol•licitat, atenent als següents requisits:

 • La preinscripció es valorarà en el seu conjunt
 • Les preinscripcions únicament d’instrument i/o “a la carta” restaran sotmeses a l’estudi de l’equip directiu
 • Per homogeneïtzar l’oferta, l’assignació d’instrument ( les opcions marcades en la vostra preinscripció) vindrà donada per les places disponibles i estarà sotmesa a l’estudi de l’equip directiu.

- En el cas que hi hagi major demanda que oferta, es baremaran les sol·licituds segons els criteris següents (en cas d’igualtat de punts per a una mateixa sol·licitud de grup/curs, el que marcarà la prioritat serà el número de codi o registre):

 • Empadronats a Sant Andreu de Llavaneres- 1 punt.
 • Germans/pare/mare/tutor matriculats a l’escola en el moment de formalitzar la preinscripció i empadronats a Sant Andreu de Llavaneres-2 punts
 • La falsedat en les dades aportades amb dret a baremació comportarà la pèrdua de la puntuació.

- En el cas que hi hagi major demanda que oferta, es realitzarà un sorteig. El número resultant correspondrà al número de tall a partir del qual s’ordenaran les sol•licituds.

- La llista d’espera resultant per a cada curs i/o grup tindrà vigència durant tot el curs escolar, fins al nou període de preinscripció. Tindran prioritat en la matrícula aquells alumnes que actualment estan a l’escola i per algun motiu estiguin en llista d’espera anterior a la llista d’admesos i exclosos del període de preinscripció.

- Finalitzat el període de preinscripció, si s’escau, s’elaborarà la llista baremada i s’obrirà un període de reclamacions.

- Si s’escau, es realitzarà el sorteig públic.

- S’elaborarà la llista d’admesos atenent als requisits anteriors amb les dates de matriculació. Es donarà publicitat a través del tauler de l’Escola Municipal de Música i de l’Ajuntament.

- Els alumnes admesos hauran de formalitzar la matrícula en el període establert. En cas de no fer-ho, es considerarà que renuncia a la plaça.

- Cal aportar, amb el formulari de matrícula, la següent documentació:

 • Volant de convivència
 • Fotografia tipus carnet
 • Fotocòpia del DNI del sol•licitant
 • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a (majors de 14 anys o menors si en tenen)
 • Fotocòpia de la targeta sanitària
 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa/monoparental si s’escau
 • Autoritzacions i documents de l’escola signades per pare/mare/tutor si s’escau


CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2017-2018

 • Sol·licituds de preinscripcions: del 8 al 19 de maig de 2017
 • Publicació de la llista baremada si s’escau: 22 de maig de 2017
 • Període de reclamacions: 23 i 24 de maig de 2017
 • Sorteig públic si s’escau: 25 de maig de 2017. Sala de plens de l’Ajuntament. 11 h
 • Llista d’admesos: 29 de maig de 2017
 • Període de matrícula alumnes admesos: 5 i 6 de juny de 2017

Cartell Preinscripcions Escola de Música Llavaneres

Save

Save

Informació publicada el 15 de maig de 2017Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

AJUNTAMENT
Plaça de la Vila, 1
08392 Sant Andreu de Llavaneres
Tel. 937 023 600 - Fax 937 023 637