Enquestes
05.06.2018
Qüestió d'avaluació: 'Redibuixem el Labandària'
Et convidem a valorar la teva experiència en el procés participatiu per decidir els futurs usos de l'Espai Labandària

Data de publicació: 05-06-2018
Respostes totals: 25

Enquesta tancada   El periode de votacions per aquesta enquesta està tancat
En cas que no hagis participat en alguna de les fases del procés participatiu, deixa en blanc la resposta.
Resultats definitius:
Sexe
6 vots (24 %)
6 vots (24 %)
  Home
19 vots (76 %)
19 vots (76 %)
  Dona
Edat
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Menor de 16 anys
2 vots (8 %)
2 vots (8 %)
  16-25 anys
6 vots (24 %)
6 vots (24 %)
  26-40 anys
15 vots (60 %)
15 vots (60 %)
  41-65 anys
2 vots (8 %)
2 vots (8 %)
  Més de 65 anys
Has participat en el qüestionari de propostes?
25 vots (100 %)
25 vots (100 %)
  
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  No
Has participat en el taller de debat?
11 vots (44 %)
11 vots (44 %)
  
14 vots (56 %)
14 vots (56 %)
  No
Has participat en la priorització final?
17 vots (68 %)
17 vots (68 %)
  
8 vots (32 %)
8 vots (32 %)
  No
El tema que s'ha posat a debat em sembla important
19 vots (76 %)
19 vots (76 %)
  Molt
4 vots (16 %)
4 vots (16 %)
  Força
2 vots (8 %)
2 vots (8 %)
  Poc
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Gens
Els mitjans de difusió per donar a conèixer el procés han estat suficients
9 vots (36 %)
9 vots (36 %)
  Molt
10 vots (40 %)
10 vots (40 %)
  Força
6 vots (24 %)
6 vots (24 %)
  Poc
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Gens
Els objectius del procés han estat clars des del principi
10 vots (40 %)
10 vots (40 %)
  Molt
12 vots (48 %)
12 vots (48 %)
  Força
2 vots (8 %)
2 vots (8 %)
  Poc
1 vot (4 %)
1 vot (4 %)
  Gens
La convocatòria i la informació s'ha enviat amb prou antelació
13 vots (52 %)
13 vots (52 %)
  Molt
11 vots (44 %)
11 vots (44 %)
  Força
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Poc
1 vot (4 %)
1 vot (4 %)
  Gens
Qüestionari: El qüestionari ha estat clar i fàcil d’omplir
17 vots (68 %)
17 vots (68 %)
  Molt
6 vots (24 %)
6 vots (24 %)
  Força
2 vots (8 %)
2 vots (8 %)
  Poc
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Gens
Qüestionari: Les preguntes del qüestionari eren rellevants per al procés
9 vots (36 %)
9 vots (36 %)
  Molt
12 vots (48 %)
12 vots (48 %)
  Força
3 vots (12 %)
3 vots (12 %)
  Poc
1 vot (4 %)
1 vot (4 %)
  Gens
Qüestionari: Hi ha hagut temps suficient per donar-hi resposta (febrer a abril)
19 vots (76 %)
19 vots (76 %)
  Molt
6 vots (24 %)
6 vots (24 %)
  Força
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Poc
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Gens
Taller: La dinàmica de treball ha estat adequada per assolir els objectius
8 vots (32 %)
8 vots (32 %)
  Molt
12 vots (48 %)
12 vots (48 %)
  Força
3 vots (12 %)
3 vots (12 %)
  Poc
2 vots (8 %)
2 vots (8 %)
  Gens
Taller: Totes les opinions rellevants hi han estat representades
9 vots (36 %)
9 vots (36 %)
  Molt
11 vots (44 %)
11 vots (44 %)
  Força
3 vots (12 %)
3 vots (12 %)
  Poc
2 vots (8 %)
2 vots (8 %)
  Gens
Taller: L'horari i l’espai físic del taller han estat adequats
10 vots (40 %)
10 vots (40 %)
  Molt
13 vots (52 %)
13 vots (52 %)
  Força
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Poc
2 vots (8 %)
2 vots (8 %)
  Gens
Taller: Hi ha hagut un bon nivell de participació dels i les participants
4 vots (16 %)
4 vots (16 %)
  Molt
13 vots (52 %)
13 vots (52 %)
  Força
6 vots (24 %)
6 vots (24 %)
  Poc
2 vots (8 %)
2 vots (8 %)
  Gens
Taller: Els dinamitzadors han mostrat un bon nivell professional afavorint el debat
7 vots (28 %)
7 vots (28 %)
  Molt
13 vots (52 %)
13 vots (52 %)
  Força
2 vots (8 %)
2 vots (8 %)
  Poc
3 vots (12 %)
3 vots (12 %)
  Gens
Priorització final: Els resultats assolits recullen aproximadament la meva opinió
11 vots (44 %)
11 vots (44 %)
  Molt
8 vots (32 %)
8 vots (32 %)
  Força
5 vots (20 %)
5 vots (20 %)
  Poc
1 vot (4 %)
1 vot (4 %)
  Gens
Priorització final: S'ha arribat a conclusions concretes
9 vots (36 %)
9 vots (36 %)
  Molt
10 vots (40 %)
10 vots (40 %)
  Força
5 vots (20 %)
5 vots (20 %)
  Poc
1 vot (4 %)
1 vot (4 %)
  Gens
Priorització final: El procés ha estat útil per influir en les decisions que es prendran
12 vots (48 %)
12 vots (48 %)
  Molt
8 vots (32 %)
8 vots (32 %)
  Força
4 vots (16 %)
4 vots (16 %)
  Poc
1 vot (4 %)
1 vot (4 %)
  Gens
Tinc interès en participar en altres processos participatius
19 vots (76 %)
19 vots (76 %)
  Molt
5 vots (20 %)
5 vots (20 %)
  Força
1 vot (4 %)
1 vot (4 %)
  Poc
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Gens
He après coses que no sabia
5 vots (20 %)
5 vots (20 %)
  Molt
11 vots (44 %)
11 vots (44 %)
  Força
6 vots (24 %)
6 vots (24 %)
  Poc
3 vots (12 %)
3 vots (12 %)
  Gens
He reforçat els vincles amb altres participants i l’estima pel territori
6 vots (24 %)
6 vots (24 %)
  Molt
12 vots (48 %)
12 vots (48 %)
  Força
6 vots (24 %)
6 vots (24 %)
  Poc
1 vot (4 %)
1 vot (4 %)
  Gens
Versió per imprimir
^