Dijous, 18 de gener

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Pancarta de portada
Consell Municipal de Treball i Empresa

El Consell Municipal Local de Treball i Empresa de Sant Andreu de Llavaneres és un organisme de caràcter consultiu i d'assessorament per tirar endavant un pla de mesures contra l'atur al municipi i s'institueix com a òrgan complementari de l'Ajuntament.

Els objectius generals de Consell Municipal Local de Treball i Empresa de Sant Andreu de Llavaneres són:

1.- Elaborar un pla de mesures contra l'atur que complementi l'acció diària de la regidoria.
2.- Seguiment per la implementació de les mesures acordades.
3.- Establir un pla de treball consensuat per reactivar els sectors econòmics estratègics
locals.
4.- Potenciar la participació en l´elaboració del pressupost municipal en l´àrea de Treball i Empresa o, en el seu cas, en la proposta de modificació del pressupost ja existent.
5.- Promoure programes i activitats formatives per al Treball i l'Empresa.
6.- Avaluar les accions i programes desenvolupats pel Consell.

Reglament del Consell Municipal de Treball i Empresa

AJUNTAMENT
Plaça de la Vila, 1
08392 Sant Andreu de Llavaneres
Tel. 937 023 600 - Fax 937 023 637