Dijous, 19 d'abril

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Pancarta de portada
Comissió de Festes

L'objectiu principal de la Comissió de Festes de Sant Andreu de Llavaneres és l'organització d'actes festiu i d'activitats de lleure al municipi. La Comissió de Festes és un òrgan de participació de caràcter consultiu, que es crea d´acord amb allò que preveu el Capítol I (Els consells sectorials), del Títol VI (Òrgans de participació ciutadana) del Reglament Orgànic Municipal de Sant Andreu de Llavaneres (ROM).

La Comissió de Festes es configura com un òrgan de funcionament democràtic amb una estructura organitzativa interna adequada per al seu correcte funcionament.

Reglament de la Comissió de Festes

AJUNTAMENT
Plaça de la Vila, 1
08392 Sant Andreu de Llavaneres
Tel. 937 023 600 - Fax 937 023 637