Dimarts, 20 de març

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Pancarta de portada
PortadaPortada - ComunicacióComunicació
Comunicació
DADESAjuntament
Plaça de la Vila, 1
Tel: 937 023 600
Fax: 937 023 637
comunicacio@ajllavaneres.cat

Com demanar visita:
Personalment, per telèfon o correu electrònic

FUNCIONS


El Departament de Comunicació s'encarrega de les següents funcions:

 • Elaboració, difusió i seguiment de la informació municipal.
 • Coordinació, redacció i edició de la revista municipal Llavaneres informa.
 • Publicació dels butlletins electrònics LlavaneresInfo
 • Actualització informativa de la pàgina web.
 • Gestió de la presència de l'Ajuntament en les xarxes socials, Facebook i Twitter.
 • Compliment de la imatge corporativa en el disseny del material gràfic.
 • Aplicació de la política de comunicació municipal.
 • Assessorament comunicatiu extern i intern.
 • Accions de publicitat i imatge.
 • Coordinació de les publicacions informatives municipals.
 • Preparació de convocatòries i dossiers de premsa.
 • Relació amb els mitjans de comunicació.
 • Desenvolupament de campanyes informatives.
LA REVISTA MUNICIPAL


La revista municipal Llavaneres informa(2) surt al carrer cada dos mesos. L'extensió és de 16 planes i té un format DIN-A4. La revista té una tirada de 5.800 exemplars i es reparteix casa per casa.

L'objectiu de la publicació és informar de l'actualitat de la casa de la vila, però també de les notícies que generin les entitats i els veïns en general. També s'hi inclou l'agenda d'activitats. La revista incorpora una secció de participació ciutadana, A peu de carrer, que recull les opinions dels ciutadans. Podeu adreçar els vostres escrits (deu ratlles d'extensió), al departament de Comunicació. Cal que feu constar el vostre nom i cognom, i el vostre DNI.

AJUNTAMENT
Plaça de la Vila, 1
08392 Sant Andreu de Llavaneres
Tel. 937 023 600 - Fax 937 023 637