Participació ciutadana - Sant Andreu de Llavaneres

Notícies
El text, aprovat per unanimitat, posa les bases per crear òrgans de participació com l'audiència pública prèvia al Ple municipal i el Consell de la Vila

El Ple municipal ha aprovat per unanimitat el projecte del nou reglament de participació ciutadana, el primer del què disposarà Llavaneres. El document vol esdevenir el garant dels principis de transparència, d'accés a la informació pública i de bon govern i estableix els elements dels que disposarà la ciutadania per participar de les decisions d'interès general.

El regidor de Participació, Albert Sala, ha explicat que “El reglament ens donarà noves eines per interlocutar amb la ciutadania, com per exemple l'audiència prèvia al Ple, i obrim la porta a crear el Consell de la Vila. A més, ordena i posa al dia totes les eines que té a disposició el ciutadà pugui intervenir en la vida municipal”. Sala, a més, ha afegit que “El reglament neix, doncs, com una guia fonamental en la relació entre ciutadania i administració, un instrument per consolidar i fer créixer la confiança, la interrelació i la col·laboració entre uns i altres”.

L'Ajuntament presentarà públicament aquest reglament el pròxim dimecres 20 de febrer, a les 20 h a la sala de plens de l'Ajuntament, quan tindrà lloc la xerrada “Participació Ciutadana: de la teoria a la pràctica”, a càrrec del catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Girona, Quim Brugué.

El projecte de nou reglament ha estat finançat per la Diputació de Barcelona, a través de la qual es va contractar l'empresa Idees per assessorar-nos durant tot el procés, que es va iniciar el mes de juliol del 2018. Ha comptat amb la participació de la ciutadania a través d´un taller obert, entrevistes personals, la supervisió d´una comissió de seguiment amb representants polítics i veïnals, una consulta pública prèvia i diverses reunions amb consells i comissions municipals.

Fins a l'aprovació del reglament de participació ciutadana, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha regulat els mecanismes d'informació i participació ciutadana a través del Títol III, IV, V i VI del Reglament Orgànic Municipal (ROM), modificat el novembre de 2008. Durant aquest mandat, s'han posat en marxa processos participatius en diferents àmbits, començant per la confecció del pressupost municipal, o el procés per definir els usos de l'Espai Labandària.

Logotip