Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada Àrea de Serveis Centrals Governació Notícies
Continua amb els controls policials i el número de denúncies, des de l'inici de la crisi, supera la cinquantena

La Policia Local de Llavaneres treballa sense descans des de fa un mes per fer complir l'ordre de confinament a casa decretat per l'estat d'alerta davant la pandèmia de la Covid-19. A més dels controls, durant aquests darrers dies, els agents estan repartint mascaretes entre els vianants que no en duen. L´Ajuntament creu necessari l´ús de mascaretes per sortir al carrer així com també el de guants si es va a comprar.

Una de les primeres mesures del govern ha sigut dedicar recursos perquè la Policia Local pugui fer torns més llargs i amb més agents que garanteixin una total cobertura de serveis i de control del territori. Des de l'inici del confinament per fer front als contagis per coronavirus, la Policia Local fa controls policials a vehicles i a vianants. En tots els casos, s'identifiquen les persones i es confirma que el motiu de la sortida sigui una causa permesa per l’estat d’alarma. Si no en porten, es lliuren mascaretes. Entre d'altres, s'està repartint el material de protecció que l'Ajuntament de Llavaneres va rebre dies enrere de la Diputació de Barcelona. A més de mascaretes, van arribar guants i equips de protecció per al personal sociosanitari.

D'altra banda, en cas que els agents de la Policia Local trobin una persona major de 65 anys, prenen nota del nom i del telèfon de contacte i confirmen que disposi d'una xarxa familiar de suport perquè li facin arribar a casa els productes de primera necessitat i/o els medicaments. Si no tenen ningú, li recorden que l'Ajuntament té en vigor una línia telefònica per detectar i atendre casos de vulnerabilitat: 667 18 32 16.

Causes per trencar el confinament

• Comprar aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
• Assistència a centres sanitaris.
• Desplaçar-se al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial (exclusivament serveis permesos).
• Retorn al lloc de residència habitual.
• Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables; per passejar la mascota.
• Desplaçament a entitats financeres
• Per causes de força major o situació de necessitat.
• Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga degudament justificada.
• La circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic es permetrà per a la realització de les activitats anteriors o per posar carburant.

Control policial de diumenge 12 d'abril, al vespre.
Control policial de diumenge 12 d'abril, al vespre.