X
Estat d'alarma: Covid-19.
Ca l'Alfaro
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies | PUBLICAT 30.09.2020
Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Notícies
Sol·liciteu un ajut empresarial fins al 30 de novembre!
L'Ajuntament continua tramitant les sol·licituds dels ajuts a empreses locals

La regidoria de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç i Turisme continua tramitant les sol·licituds dels ajuts a empreses locals. La convocatòria s'ha ampliat fins al 30 de novembre, amb subjecció a les mateixes basesde setembre.

La prioritat de la regidoria és respondre totes les peticions dins de termini i, en la majoria de casos, s'ha hagut de requerir documentació. És per aquest motiu que demanen als peticionaris que abans d'enviar la instància revisin que hi ha tota la documentació que es relaciona a l'apartat VII de les bases.

D'altra banda, la regidoria vol aclarir que, pel que fa a la línia 1 dels ajuts, per justificar les despeses de lloguer, subministraments i manteniment del local (llum, aigua, gas, telèfon, vigilància, etc) cal presentar els corresponents documents bancaris dels pagaments realitzats, així com el contracte corresponent.*


Quant a la línia 2, a banda dels documents RLC i RNT, cal presentar també una nòmina de cada mes de cadascun dels treballadors que es justifiquen i que es volen incloure en l'ajut. Les empreses que han presentat un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) només es poden acollir a la línia 1 de l'ajut.*

*Nota: En cas que amb una instància no es puguin adjuntar tots els documents, cal que es faci una segona instància amb la resta de la documentació.

En cas que la petició es retorni desestimada, el peticionari la pot tornar a demanar, tot resolent els punts pels quals ha estat rebutjada.  Per aclarir aquest i altres dubtes, la regidoria està elaborant una presentació telemàtica (webinar) que ajudarà a entendre els detalls de la convocatòria i el funcionament d'aquests ajuts.

Actualització de les bases
La convocatòria dels ajuts ha modificat dos aspectes importants de les bases. Preneu-ne nota:

1) El beneficiari de la subvenció estarà obligat a retornar l'import íntegre de l'ajut rebut en aquests supòsits:
- Que l'activitat econòmica hagi cessat al llarg dels sis mesos següents a l'atorgament de la subvenció.
- Si el resultat econòmic de l'activitat finalitza l'any 2020 amb guanys superiors al 25% respecte l'exercici 2019.

Els esmentats extrems s'hauran d'acreditar dins el primer semestre de l'exercici 2021 mitjançant una declaració responsable que habilitarà la regidoria de Promoció Econòmica per a la seva presentació telemàtica en el Registre General de l'Ajuntament abans del 30/06/2021. En el supòsit que correspongui la devolució dels imports rebuts, la devolució s'haurà de formalitzar abans del 31/12/2021. A partir d'aquesta data es generaran interessos de demora.

2)  Pel que fa a l'apartat de documentació, si l'ajut es demana pel segon trimestre cal adjuntar addicionalment els estats de comptes del segon trimestre de l'exercici 2019 i 2020 per constatar el percentatge de pèrdues i guanys.

Contacteu amb la regidoria
Davant de qualsevol dubte, els peticionaris poden adreçar un correu electrònic a empresa@ajllavaneres.cat. En cas que vulguin ser atesos telefònicament, cal que en el correu indiquin el seu número de telègfon i des de la regidoria s'hi posaran en contacte.

Tràmit de sol·licitud d'ajuts empresarials 2020

Diputació de Barcelona
^