Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada Notícies Marcs Població 2020 Coronavirus: Covid 19
A causa de la situació d´alerta creada per l´epidèmia de la Covid-19, des d'ahir 18 de març, s´han hagut d'ajustar els serveis al decret d´emergència.

1. El servei de recollida de residus domèstic, com a servei essencial reconegut pel decret, continuarà funcionant en els mateixos termes EXCEPTE el servei comercial, que s’ajustarà a l’activitat comercial aprovada pel decret d’emergència.

2. El servei de recollida de mobles prèvia trucada queda anul·lat fins nova ordre. Es recorda a la ciutadania que està terminantment prohibit deixar materials a la via pública com runes, mobles, electrodomèstics, restes de jardineria i d’altres.

3. El servei de deixalleria, tant fixa com mòbil, quedarà en suspens des del dia 19 de març i fins a nova ordre. En no ser un servei essencial, es demana a la ciutadania que s’esperin a l’obertura de nou del servei per portar els residus que toca a la instal·lació.

4. El servei de neteja viària quedarà en uns serveis mínims que garanteixin la solubritat a la via pública; es procedirà al buidatge de papereres, neteja amb aigua i desinfectant a les bústies de contenidors i neteja de la via pública amb màquina escombradora.

Es recomana que si cal obrir el contenidor amb la nansa es faci fent servir un paper i que aquest es llenci a la paperera més propera o dins del contenidor de resta.