Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada Agenda 01-06-2021 Marcs Societat 2021 Forma't 2021
A cÓrrec de Esterli.es. Taller finanšat pel Servei de Mercat de Treball de la Diputaciˇ de Barcelona.

Inscripcions obertes, aquí.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

Les inicials ACTIC corresponen a la denominació “Acreditació de Competències en Tecnologies de
la Informació i la Comunicació”, i permet als aspirants obtenir la certificació acreditativa de les seves
competències digitals, enteses com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit
de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals
per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

OBJECTIU GENERAL

Facilitar als participants els coneixements i el suport necessaris per a preparar els continguts que
s’inclouen en el nivell mig del certificat ACTIC per tal que els aspirants puguin afrontar amb garanties
la prova d’acreditació ACTIC.

CONTINGUTS

Què és i com funciona l’ACTIC i la prova de qualificació per obtenir-lo.
• Preparació de competències que avalua l’ACTIC:
• C1 Cultura, participació i civisme digital
• C2 Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu
• C3 Navegació i comunicació en el món digital
• C4 Tractament de la informació escrita
• C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i imatge en moviment
• C6 Tractament de la informació numèrica
• C7 Tractament de dades
• C8 Presentació de continguts
• Simulació de prova de competències.
• Inscripció de l’aspirant a la prova ACTIC.

METODOLOGIA

La metodologia serà teòrica-pràctica, donant un pes important a la posada en pràctica dels
conceptes teòrics que desenvolupa l’ACTIC.