X
La tardor de 2022, les bateries de contenidors desapareixeran. Llavaneres aposta per la recollida porta a porta de les escombraries!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catŕleg de trŕmits | PUBLICAT 19.08.2022
Versió per imprimir
Catŕleg de trŕmits
Sol·licitud de participació: Plans Ocupació 2022
El termini finalitza el 2 de setembre
 • Sol·licitud de participació en els Plans d'Ocupació 2022 convocats per l'Ajuntament de Llavaneres per cobrir un lloc de treball de conserge d'edificis i instal·lacions municipals.

  Més informació de la convocatòria, aquí.

 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Podeu fer servir la instància genèrica i adjuntar-hi la documentació a aportar.
  AVÍS IMPORTANT | En cas que s'actuï en nom d'un tercer, prèviament a la tramitació de qualsevol petició, heu de tramitar aquest formulari Ar01. Autorització de representació

 • CITA PRČVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Documentació obligatòria per ser admès al procés de selecció

  Full de participació Plans d'ocupació 2022

  • Fotocòpia del DNI/NIE

  • Currículum vitae actualitzat

  • Documentació acreditativa d'estar en situació legal d'atur inscrit al SOC com a demandant d'ocupació no ocupat (veure document: Com aconseguir certificat inscripció SOC)

  • Informe de vida laboral actualitzat al mes de presentació de la sol·licitud (veure document: com extreure informe vida laboral)

  • Estar en possessió de la titulació exigida per al lloc de treball

  • Fotocòpia del certificat de nivell de català exigit en les bases de la convocatòria de la Direcció General de Política Lingüística o d'altre organisme que eximeixi de fer la prova, si s'escau

  • Fotocòpia de l'acreditació del nivell de castellà, si s'escau


  Documentació per acreditar mèrits (en cas de no presentar-la no es podran obtenir els punts corresponents en el procés de baremació que poden donar accés a la fase d'entrevista i posterior selecció)

  • Fotocòpia del certificat expedit pel SEPE i l'Institut Nacional de Seguretat Social on consti si és perceptor/a o no d'alguna prestació (veure documents: com extreure certificat prestació/no prestació SEPE i Seguretat Social)

  • Documentació acreditativa de mèrits (diplomes de formació, fotocòpies dels contractes o nòmines a on s'acrediti la naturalesa dels serveis prestats)

  • Certificat dels ingressos de cada membre de la unitat familiar (major d'edat) per valoració econòmica

  • Certificat i/o documentació per acreditar altres mèrits (família monoparental, família nombrosa, persona amb discapacitat, membres de la unitat
     familiar  a càrrec...)

  • Acreditació de discapacitat del participant, si s'escau

 • QUAN TRAMITAR-HO

  Termini de presentació de sol·licituds fins al 2 de setembre de 2022.

 • QUI HO POT DEMANAR

  Qualsevol persona.

 • COST

  Gratuďt

 • RESPONSABLE DEL TRŔMIT

  Regidoria d'Ocupació
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023600 / 666644166
  feina@ajllavaneres.cat

Diputació de Barcelona
^