X
Excepcionalitat per sequera!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies | PUBLICAT 16.03.2023
Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Notícies
Obert el període de sol·licitud de llicència per a la venda de roses i llibres per Sant Jordi 2023
El termini per demanar el permís  finalitza el 30 de març

La Regidoria de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç, Turisme i Consum informa que, fins al 30 de març, es pot tramitar la sol·licitud per instal·lar una parada de venda de roses i/o llibres per a la diada de Sant Jordi 2023 a Llavaneres.

Aquest any, segons es recull a les noves Bases per a l'adjudicació d'autoritzacions de venda de roses i/o llibres, el procés d’atorgament de les parades de venda de roses i/o llibres es durà a terme del 15 al 30 de març per ordre d’entrada de les sol·licituds al Registre General de l’Ajuntament. Posteriorment, durant el període comprès entre el 31 de març i el 19 d’abril, s’atorgaran les autoritzacions als professionals del sector i entitats amb el domicili fiscal en altres municipis.

El primer pas serà presentar la sol·licitud de manera telemàtica adreçada a la Regidoria de Promoció Econòmica. Caldrà indicar el tipus de parada (roses i/o llibres), el seu lloc d'ubicació i el nom de la persona responsable. Hi ha tretze punts de venda a disposició dels interessats: nou al barri del Centre, una al barri de l'Ametllareda i tres al barri de Can Sanç, que seran adjudicats segons l'ordre d´arribada de les sol·licituds.

En segon lloc, un cop assignat el punt de venda, caldrà adreçar-se a l'Oficina de Gestió Tributària per recollir la corresponent carta de pagament de la taxa d'ocupació de via pública, que estableix l'Ordenança fiscal núm. 16, i que en aquest cas és de 28 euros/dia. El termini per pagar aquesta taxa serà el 20 d’abril de 2023.  

Cal tenir present que totes aquelles persones que hagin sol·licitat una parada de venda de roses i/o llibres i no hagin pagat la taxa d'ocupació de via pública en el termini establert, seran donats de baixa i no podran exercir el dret a venda.


Informació important

La persona sol·licitant accepta i es compromet a complir les condicions següents:

 • Que l'autorització que habilita per vendre roses i/o llibres en la ubicació indicada és personal i intransferible i ha de ser aportada i exhibida a requeriment de qualsevol membre dels serveis municipals o dels agents de l'autoritat que ho sol·licitin.
 • Que la persona titular respectarà l'objecte de l'autorització i, per tant, podrà vendre únicament els productes autoritzats.
 • L'horari d'ocupació és de 8 a 21 h del dia autoritzat.
 • Que la persona titular de la llicència serà responsable de mantenir l'espai afectat, les instal·lacions i la seva zona d'influència en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica.
 • Que un cop extingida la llicència, la persona titular té l'obligació de cessar en l'ocupació, procedir a la retirada de les instal·lacions i netejar l'espai afectat.
 • Que totes les deixalles que produeixi l'activitat s'han de dipositar als contenidors de recollida selectiva que correspongui.
 • Que les parades atorgades als establiments permanents que es dediquin a la mateixa activitat, únicament es podran instal·lar davant dels mateixos, sempre que l'espai públic ho permeti.
 • Que les parades atorgades a col·lectius i entitats associatives i els centre educatius únicament es podran instal·lar a una distància superior a 100 metres respecte un establiment comercial permanent de venda del mateix producte.
 • Que l'ocupació del domini públic es farà de manera que sempre es preservi un espai lliure de 2 metres.
 • La ubicació de la parada en cap cas envairà els passos de vianants ni impedirà l'accés al mobiliari urbà, als serveis públics i als transports públics.
 • Que la persona titular és responsable que l'estructura desmuntable tingui la solidesa suficient i les condicions de seguretat adequades.
 • Les parades seran estructures fàcilment desmuntables situades a les vies i espais públics de Sant Andreu de Llavaneres amb una amplada màxima de 2 metres.

Documents a aportar pels professionals del sector

 • Document acreditatiu de la vigència de la llicència de l’activitat
 • Document acreditatiu de tenir el domicili fiscal a Sant Andreu de Llavaneres
 • Declaració responsable de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Informació relacionada
Diumenge, 23 d'abril de 2023
Dissabte, 22 d'abril de 2023
Visita de l'autor per a la presentació del seu nou llibre, En las fauces del diablo
Publiquem les bases de la convocatòria: els treballs es poden presentar fins al 31 de març
Diputació de Barcelona
^