Botó que mostra/amaga menú lateral
Catŕleg de trŕmits
Versió per imprimir
Catŕleg de trŕmits
Oferta pública de treball: tres places d'agent de la Policia Local, per mobilitat interadministrativa
 • Mitjançant aquest tràmit la persona interessada sol·licita la seva participació en el procès mitjançant mobilitat interadministrativa de tres places d’agent de la Policia Local, d'acord amb les bases aprovades per a cadascun d'aquests llocs.

 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1

  Telemàticament, podeu fer servir la sol·licitud d'instància genèrica i adjuntar-hi la documentació a aportar.

  AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, prèviament a la tramitació de qualsevol petició, ha de tramitar aquest formulari Ar01. Autorització de representació- A l´apartat “observacions” del formulari cal especificar el nom del procés selectiu al qual es vol optar.

 • CITA PRČVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Sol·licitud de participació en el procés selectiu, adjuntant la següent documentació:

  a) Fotocòpia del DNI

  b) Fotocòpia del certificat acreditatiu de coneixements de llengua catalana establert a la base 2i)

  c) Fotocòpia del títol acadèmic exigit a les base 2d)

  d) Fotocòpia del Carnet de conduir exigit a les base 2g).

  e) Currículum vitae de l’aspirant.

  f) Fotocòpia d’un certificat de la condició de funcionari/a de carrera i de serveis prestats de l’administració d’origen on s’acrediti més de dos anys d’antiguitat com a funcionari o funcionària de carrera en la mateixa categoria, o si es cau, en una categoria equiparada a la que és objecte d’aquesta convocatòria

  g) Fotocòpia de l’acreditació de la superació del Curs de Formació Bàsica d’agent que imparteix l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

  h) Certificat de l'Ajuntament on presti servei acreditant que no es troba en cap situació administrativa enumerada a la base 2a.

  i) Els requisits c), e), f) i h), de la base segona, s’acreditaran mitjançant declaració jurada segons model adjunt a les bases (Annex 1).

  j) Declaració responsable

 • QUAN TRAMITAR-HO
  Durant el període de convocatňria oberta.
 • QUI HO POT DEMANAR
  Totes les persones que compleixin els requisits especificats a les bases corresponents a cada procés selectiu.
 • NORMATIVA RELACIONADA

  D'acord amb les bases aprovades.

 • RESPONSABLE DEL TRŔMIT

  Regidoria de Recursos Humans
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres

  937023600

  rrhh@ajllavaneres.cat

 • OBSERVACIONS

  Cal complimentar una sol·licitud per cada procés selectiu, en cap cas es pot optar a més d'un procés en la mateixa instància.

  A l'apartat d'observacions del formulari cal especificar el nom del procés selectiu al qual es vol optar.

  Si voleu consultar les dades del registre, ho podeu fer accedint a la carpeta del ciutadà.

Diputació de Barcelona
^