X
A mitjan de 2022, les bateries de contenidors desapareixeran. Llavaneres aposta per la recollida porta a porta de les escombraries!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catàleg de tràmits | PUBLICAT 30.07.2021
Versió per imprimir
Catàleg de tràmits
Sol·licitud de participació: contractació en pràctiques de joves inscrits a Garantia Juvenil 2021
 • Sol·licitud de participació en els processos de selecció per la contractació en pràctiques de joves inscrits a Garantia Juvenil. Més informació de la convocatòria, aquí.

 • CITA PRÈVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • TRAMITAR TELEMÀTICAMENT

  Podeu fer servir la instància genèrica i adjuntar-hi la documentació a aportar.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Documentació obligatòria per ser admès al procés de selecció

  • Model de sol·licitud de participació
  • Fotocòpia del DNI/NIE
  • Currículum vitae actualitzat
  • Informe de vida laboral actualitzat al mes de presentació de la sol·licitud (veure document sobre Com extreure informe vida laboral)
  • Documentació acreditativa d'estar en situació legal d'atur inscrit al SOC com a demandant d'ocupació no ocupat (veure document Com aconseguir certificat inscripció SOC)
  • Documentació acreditativa d'estar  inscrit al sitema nacional de  Garantia Juvenil
  • Titulació acadèmica exigida
  • Fotocòpia del certificat de nivell A2 de català de la Direcció General de Política Lingüística o d'altre organisme competent
  • Fotocòpia de l'acreditació del nivell de castellà, si s'escau (en cas de persones que no tinguin nacionalitat espanyola i no pertanyin a païssos que tinguin com a idioma oficial el castellà )
  • En cas de ser menor d'edat no emancipats, caldrà adjuntar autorització del pare/mare/tutor  (veure model adjunt sobre autorització per a menors no emancipats)

  Documentació per acreditar mèrits (en cas de no presentar-la no es podran obtenir els punts corresponents en el procés de baremació que poden donar accés a la fase d'entrevista i posterior selecció)

  • Documentació acreditativa de mèrits (diplomes de formació, fotocòpies dels contractes o nòmines a on s'acrediti la naturalesa dels serveis prestats)
 • QUAN TRAMITAR-HO
  Del 16 d'agost al 6 de setembre, ambdós inclosos.
 • QUI HO POT DEMANAR
  Persones majors de 16 anys i menors de 30 anys inscrites al SOC com a demandants d´ocupació no ocupats (DONO) i inscrites al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • COST
  Gratuït
 • RESPONSABLE DEL TRÀMIT

  Regidoria d'Ocupació
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023600
  666644166
  ajuntament@ajllavaneres.cat
  feina@ajllavaneres.cat

Diputació de Barcelona
^