Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada Ārea de Serveis a les Persones Ocupaciķ Ofertes laborals Catāleg de trāmits Atenciķ a la ciutadania
 • Sol·licitud de participació per la selecció de: un gestor d’atenció ciutadana, un tècnic auxiliar de turisme, un auxiliar administratiu d’ensenyament, un tècnic auxiliar de cultura i esports, un auxiliar administratiu serveis tècnics subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència-Finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

  Més informació de la convocatòria, aquí.

 • COM INICIAR LA GESTIĶ

  Podeu fer servir la instància genèrica i adjuntar-hi la documentació a aportar.
  AVÍS IMPORTANT | En cas que s'actuï en nom d'un tercer, prèviament a la tramitació de qualsevol petició, heu de tramitar aquest formulari Ar01. Autorització de representació

 • CITA PRČVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENTACIĶ A APORTAR

  Documentació obligatòria per ser admès al procés de selecció

  • Model de sol·licitud de participació
  • Fotocòpia del DNI/NIE
  • Currículum vitae actualitzat
  • Documentació acreditativa d'estar en situació legal d'atur inscrit al SOC com a demandant d'ocupació no ocupat (veure document: Com aconseguir certificat inscripció SOC)
  • Informe de vida laboral actualitzat al mes de presentació de la sol·licitud (veure document: com extreure informe vida laboral)
  • Estar en possessió de la titulació exigida per al lloc de treball
  • Fotocòpia del certificat de nivell de català exigit en les bases de la convocatòria de la Direcció General de Política Lingüística o d'altre organisme que eximeixi de fer la prova, si s'escau
  • Fotocòpia de l'acreditació del nivell de castellà, si s'escau

  Documentació per acreditar mèrits (en cas de no presentar-la no es podran obtenir els punts corresponents en el procés de baremació que poden donar accés a la fase d'entrevista i posterior selecció)

  • Documentació acreditativa de mèrits (diplomes de formació, fotocòpies dels contractes o nòmines a on s'acrediti la naturalesa dels serveis prestats)

  • Acreditació de discapacitat del participant, si s'escau

 • QUAN TRAMITAR-HO

  Termini de presentaciķ de solˇlicituds fins al 17 de febrer de 2023.

 • QUI HO POT DEMANAR

  Qualsevol persona.

 • COST

  Gratuīt

 • RESPONSABLE DEL TRĀMIT

  Regidoria d'Ocupació
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023600 / 666644166
  feina@ajllavaneres.cat

 • OBSERVACIONS

  Si voleu consultar les dades del registre, ho podeu fer accedint a la carpeta del ciutadà.