Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada Ārea de Serveis Territorials Medi Ambient Residus Documents

En algunes zones del municipi a on els contenidors estan molt allunyats, existeix el servei de recollida porta a porta de les fraccions rebuig i FORM (fracciķ orgānica).

S´han de treure a la vorera entre les 21:00 i les 23:00 segons els dies següents:

REBUIG, dilluns i divendres

FORM, dimarts, dijous i diumenges

PAPER, ENVASOS I VIDRE, s´hauran d´aportar a les ārees de contenidors més properes


NO ES RECOLLIRĀ CAP MATERIAL QUE NO TOQUI