Participació ciutadana - Sant Andreu de Llavaneres

Documents
Aquesta és una eina de participació electrònica, de caràcter consultiu, per valorar i tenir en compte la opinió dels veïns i veïnes del municipi respecte qüestions d'interès públic.