Participació ciutadana - Sant Andreu de Llavaneres

Documents

Què és la Comissió de Seguiment?
És un espai consultiu i d'avaluació del procés participatiu de redacció del Reglament de participació ciutadana de Sant Andreu de Llavaneres.

Quines són les seves funcions?
Vetllar perquè el procés es desenvolupi amb garanties i fer el seguiment de les diferents accions.  

Qui en forma part?
Està constituït per representants dels grups polítics municipals amb representació al consistori i veïns i veïnes vinculats a processos participatius anteriors.

REUNIONS DE TREBALL

  • 19 de setembre a les 19h

Constitució i reunió Comissió de Seguiment
Exposar una primera estructura de reglament de participació ciutadana i plantejar interrogants i temes per al debat

  • 23 d'octubre a les 19h

Reunió de la Comissió de Seguiment per contrastar primer esborrany de reglament

  • 20 novembre a les 19h

Reunió de la Comissió de Seguiment per contrastar segon esborrany de reglament