Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada L'Ajuntament Notícies

El govern municipal ha fixat un paquet de mesures econòmiques per fer front a l'impacte de l'actual estat d'alarma.

Actualització 2/4: La regidoria de Mobilitat informa que des d'avui, dijous 2 d'abril, i fins al dia 9, el bus urbà C22 serà gratuït per a tots els usuaris que necessitin el transport públic per fer desplaçaments justificats.

Les principals accions per pal·liar la crisi arriben de la mà de l'àrea econòmica de l'Ajuntament, i afecten els següents impostos i taxes:

  1. IBI (Impost de Béns Immobles). S'acorda sol·licitar a la Diputació de Barcelona la modificació del calendari: repartir la càrrega del primer rebut en les altres tres fraccions domiciliades i, per tant, satisfer l'impost seguint el següent calendari: 1 de juliol, 1 de setembre i 2 de novembre. A més, s'ofereix la possibilitat de demanar un ajornament de fins a tres mesos sense recàrrec.
  2. IVTM (Impost de Vehicles de Tracció Mecànica). El consistori s'adhereix a la proposta de la Diputació de Barcelona de tramitar-ne el rebut domiciliat el 2 juny. Per tant, no s'haurà d'abonar fins aleshores i, a més, se'n podrà sol·licitar una pròrroga.
  3. Ocupació de via pública, terrasses de restauració i parades de mercat municipal. Aquest impost es cobra trimestralment i, en aquest cas, s'ha decidit sol·licitar a la Diputació de Barcelona no iniciar el cobrament de la totalitat del segon trimestre i successius en el cas que la prohibició d’ocupació de via publica s’expandeixi en el temps.
  4. Taxa de residus comercials. Per tal de dinamitzar el comerç i l’activitat econòmica, el govern portarà al Ple Municipal la reducció al 50% d’aquesta taxa pel que fa a la segona fracció de l’any. Aquesta mesura s’aplicarà als comerços que hagin hagut de tancar durant el decret d’estat d'alarma.
  5. Consum d'aigua. L'ACA ha aprovat una bonificació del 50% del cànon per als mesos d'abril i maig. El rebut a Llavaneres és trimestral i, per tant, aquesta mesura suposarà una rebaixa del voltant d'un 25% en el rebut del segon trimestre i pel que fa a aquests dos mesos.
  6. Escoles Bressol municipals. Els segons quinze dies no productius de març seran compensats en el darrer rebut del curs escolar, al mes de juny. En cas que no es puguin reprendre les classes, aquests diners seran igualment retornats a les famílies. L'Ajuntament no cobrarà a partir del mes d'abril les quotes d'escolarització a famílies matriculades en les llars d'infants públiques Minerva i Sant Nicolau. Aquesta mesura es mantindrà mentre duri el tancament de les escoles a causa del confinament.
  7. Escola Municipal de Música. S'acorda reduir en un 50% l'import de la taxa corresponent al servei d'Escola Municipal de Música del mes de març de 2020, l'equivalent a les dues setmanes d'activitat presencial. El cobrament es farà efectiu durant la primera quinzena d'abril. La taxa no es tornarà a cobrar fins que no es reprengui l'activitat acadèmica presencial amb normalitat. Tanmateix, l'equip de professors continuarà acompanyant l'aprenentatge dels alumnes telemàticament.

L'altra gran aposta arriba des de Benestar Social. Es manté la crida per ajudar les famílies i les persones més vulnerables davant l'esclat d'aquesta pandèmia d'àmbit mundial. D'altra banda, totes aquelles persones que hagin patit situacions de fort estrès econòmic a conseqüència de la crisi del coronavirus es poden continuar adreçant a Serveis Socials: totes les demandes que els tècnics de Serveis Socials considerin oportunes seran satisfetes per part de l'Ajuntament.

Generar ocupació serà un altre dels objectius per ajudar les famílies a superar la crisi econòmica que es pugui obrir arran del coronavirus. En aquest sentit, el govern reformarà l’actual pressupost municipal fins a triplicar la partida pressupostària per promoure plans d'ocupació durant aquest 2020.

Finalment, el govern municipal ha acordat una mesura per evitar la propagació del coronavirus que afecta la mobilitat de les persones. Es tallarà el pas del carreró que va del carrer de Munt al carrer de Vives i Tutó. Així mateix, es prohibeix passejar animals per les zones comercials del carrer de Munt i del carrer de Sant Pere i s'obliga els propietaris a dur líquid pels orins i bosses per a les defecacions.

L’alcalde, Nani Mora, ha assegurat que el govern municipal hi aportarà els diners que siguin necessaris per ajudar les famílies i els veïns de Llavaneres a superar aquesta crisi: "La possibilitat de dedicar diners provinents del romanent de tresoreria un cop tinguem aprovada la liquidació del 2019, ens ajudarà a incorporar al pressupost tants recursos com calguin per superar aquesta greu crisi econòmica i sanitària.”

logotip