Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada Àrea de Serveis a les Persones Ocupació Agenda

Fer d'educador en el lleure demana motivació, il·lusió i ganes de contribuir al creixement integral dels infants i joves. I alhora, requereix una bona formació que permeti exercir la tasca educativa amb la certesa que es durà a terme qualitativament.

Donar-li sentit a l´educació en el temps de lleure, dotant-la d´experiències enriquidores per als infants i joves i potenciant les seves capacitats personals és el repte de tots els monitors i monitores.

OBJECTIUS
L'objectiu principal del curs és la formació de l´alumnat per a la intervenció educativa en activitats de lleure, capacitant-lo per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure amb infant i joves en el marc de la programació general d'una organització, per mitjà de l´aplicació de les tècniques específiques d'animació grupal, i amb una incidència explícita en l'educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de
seguretat i prevenció de riscos.

METODOLOGIA
La metodologia emprada serà online, integradora i activa, basada fonamentalment en l'autoaprenentatge, l'acompanyament i la pedagogia de l´acció, per tal que cada participant sigui protagonista del seu propi procés d´aprenentatge.

L'equip docent i el material didàctic vinculat a l'acció formativa són en llengua catalana.