Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada Agenda 05-05-2021 Marcs Societat 2021 Forma't 2021

OBJECTIUS

L'objectiu general del curs és:
Utilitzar les tècniques més avançades i les aplicacions en la gestió de magatzems. Integrar
aquesta funció en l'estratègia logística de l'empresa per aconseguir productivitat i
competitivitat.
Per això en finalitzar el curs el participant ha de:
1. Conèixer els principals sistemes de classificació i emmagatzematge de mercaderies,
en funció de les seves característiques i nivells de rotació i estacionalitat.
2. Establir sistemes racionals d'aprovisionament des del punt de vista d'optimització
econòmica i física.
3. Racionalitzar els mètodes d'entrada –emmagatzematge sortida de mercaderies, així
com mantenir un inventari constant d'existències.
4. Millorar i mesurar el nivell de servei del magatzem, tant per als clients externs com
interns.
5. Establir criteris per al disseny i optimització de l'espai, transport i servei de
manutenció del magatzem

CONTINGUTS

UNITAT DIDÀCTICA 1. IDENTIFICACIÓ DE MERCADERIES
1.1. Característiques de la mercaderia. Pes, volum, rotació i estacionalitat.
1.2. Sistema de codificació.
1.3. Fitxer mestre de mercaderies.
1.4. ABC de mercaderies.

UNITAT DIDÀCTICA 2. APROVISIONAMENT.
2.1. Mètodes de gestió d'estoc.
2.2. Sistemes d'informació per a la gestió.
2.3. Fitxer de proveïdors.
2.4. Fitxer de comandes.
2.4.1. Seguiment de comandes.
2.5 Recepció de mercaderies.

UNITAT DIDÀCTICA 3. ADMINISTRACIÓ
3.1. Valoració de les existències.
3.2. Actualització de preus.
3.3. Inventaris.
3.4. Regularització de diferències.

UNITAT DIDÀCTICA 4. SORTIDES DE MAGATZEM.
4.1. Preparació de mercaderia. Sistema de petició.
4.2. Documentació. Controls.
4.3. Transport.
4.4. Nivell de servei.

UNITAT DIDÀCTICA 5. ESTRUCTURA DEL MAGATZEM
5.1. Disseny i optimització de l'espai d'un magatzem.
5.2. Equips de manutenció.

UNITAT DIDÀCTICA 6. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN EL MAGATZEM