Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada Documents Marcs Societat 2022 Porta a porta

Vessant ecològica

 • Reduir la producció de CO2 per reduir efectes canvi climàtic i altres gasos d’efecte hivernacle.
 • Es pot utilitzar tot tipus de residus per poder-ne fabricar de nous.
 • Utilitzar residus orgànics per a fer-ne compost pel nostre jardí o els nostres cultius. Evitarem l’ús de fertilitzants químics.
 • Reduir – Reutilitzar – Reciclar

Vessant econòmica

 • Al 2020, la ciutadania de SALL va llençar al rebuig 2.628 t de fracció resta (rebuig) de les quals 1.346,75 t eren restes orgàniques de menjar.
 • Hi ha penalitzacions econòmiques (€ x t) de rebuig produïda.
 • Podrem establir una taxa justa pels residus reals que es produeixen.

Vessant estètica

 • Evitar les imatges continuades de contenidors desbordats.
 • Les deixalles no van a parar a rieres i al mar.
 • Es minimitzaran al màxim els abocadors o dipòsits controlats.
 • La nostra descendència gaudirà d’un planeta en condicions.

Vessant ètica

 • Tots hem de col·laborar en la separació de residus.
 • Cal considerar els residus com un recurs.