Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada Enquestes Marcs Societat 2023 Forma't en salut 2023
Cicle Forma't en Salut 2023

Data de publicació: 02-06-2023
Respostes fins ara: 3

 Gènere
 Edat
 Com vau conèixer l'existència d'aquesta acció formativa?

 El formador ha sabut comunicar correctament els continguts:
 La xerrada ha tingut una bona organització:
 La durada de la sessió ha estat adequada:
 L'horari ha estat adequat:
 L'activitat us ha aportat nous coneixements en salut i us servirà pel vostre dia a dia:
 Els continguts, els casos pràctics i els exemples han estat adequats:
 Els continguts han acomplert les vostres expectatives:
 La valoració global de l'activitat és:

 Quins temes us agradaria que tractem al Forma't en Salut?

Resultats provisionals:
Gènere
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Home
3 vots (100 %)
3 vots (100 %)
  Dona
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  No binari
Edat
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Fins a 29 anys
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  De 30 a 39 anys
1 vot (33.33 %)
1 vot (33.33 %)
  De 40 a 49 anys
2 vots (66.67 %)
2 vots (66.67 %)
  50 anys o més
Com vau conèixer l'existència d'aquesta acció formativa?
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  A través de coneguts
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Correu electrònic
1 vot (33.33 %)
1 vot (33.33 %)
  Web municipal
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Xarxes socials
2 vots (66.67 %)
2 vots (66.67 %)
  Altres. Especificar:
El formador ha sabut comunicar correctament els continguts:
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Totalment en desacord
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  En desacord
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Indiferent
1 vot (33.33 %)
1 vot (33.33 %)
  D'acord
2 vots (66.67 %)
2 vots (66.67 %)
  Totalment d'acord
La xerrada ha tingut una bona organització:
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Totalment en desacord
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  En desacord
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Indiferent
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  D'acord
3 vots (100 %)
3 vots (100 %)
  Totalment d'acord
La durada de la sessió ha estat adequada:
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Totalment en desacord
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  En desacord
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Indiferent
2 vots (66.67 %)
2 vots (66.67 %)
  D'acord
1 vot (33.33 %)
1 vot (33.33 %)
  Totalment d'acord
L'horari ha estat adequat:
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Totalment en desacord
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  En desacord
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Indiferent
2 vots (66.67 %)
2 vots (66.67 %)
  D'acord
1 vot (33.33 %)
1 vot (33.33 %)
  Totalment d'acord
L'activitat us ha aportat nous coneixements en salut i us servirà pel vostre dia a dia:
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Totalment en desacord
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  En desacord
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Indiferent
1 vot (33.33 %)
1 vot (33.33 %)
  D'acord
2 vots (66.67 %)
2 vots (66.67 %)
  Totalment d'acord
Els continguts, els casos pràctics i els exemples han estat adequats:
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Totalment en desacord
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  En desacord
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Indiferent
1 vot (33.33 %)
1 vot (33.33 %)
  D'acord
2 vots (66.67 %)
2 vots (66.67 %)
  Totalment d'acord
Els continguts han acomplert les vostres expectatives:
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Totalment en desacord
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  En desacord
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Indiferent
1 vot (33.33 %)
1 vot (33.33 %)
  D'acord
2 vots (66.67 %)
2 vots (66.67 %)
  Totalment d'acord
La valoració global de l'activitat és:
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Negativa
3 vots (100 %)
3 vots (100 %)
  Positiva
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Altres. Especifiqueu:
Quins temes us agradaria que tractem al Forma't en Salut?
2 vots (66.67 %)
2 vots (66.67 %)
  Salut mental
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Alimentació
1 vot (33.33 %)
1 vot (33.33 %)
  Gent gran
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Pediatria
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Adolescència
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Altres. Especifiqueu:
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.