Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada └rea de Serveis Centrals Economia Normatives Normatives de carÓcter fiscal ANY 2022
 • Document associat

  NOTA | Per liquidar aquest tribut, cal atendre el Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s'adapta el text refòs de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprovat pel Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Específicament, cal atendre la disposició transitòria única.

  OF_4_IIVTNU_signed

  OF_4_IIVTNU_signed

  Fitxer: OF_4_IIVTNU_signed.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 12
  Mida: 389.62 kB