Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada Àrea de Serveis a les Persones Ocupació Agenda
Inscripcions obertes, aquí.
Vetllador escolar: curs bàsic d'educació especial per a 25 alumnes.

1. La proposta formativa
1.1. Introducció
La Fundació Pere Tarrés, per encàrrec de la Regidoria d'Ocupació de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, presenta una proposta formativa per a solventar les necessitats esdevingudes en l'àmbit d'inserció laboral per a col·lectius específics.

En els darrers anys la figura del vetllador escolar ha anat tenint una major presència i importància en les escoles ordinàries dins el marc de l'escola inclusiva. En aquest sentit, aquest curs pretén formar en les funcions principals del vetllador escolar facilitant uns coneixements bàsics i recursos necessaris per a la tasca de suport escolar als infants amb necessitats educatives especials (NEE).

Amb aquesta finalitat, presentem: vetllador escolar: curs bàsic d'educació especial.

1.2. Destinataris
• Aquest curs està destinat a usuaris interessats en les tasques de vetllador en l'àmbit escolar.

1.3. Objectius d'aprenentatge:
• Reflexionar sobre la importància de generar espais inclusius que afavoreixin l'atenció a la diversitat
• Adquirir eines i recursos per al suport educatiu i el treball amb infants amb NEE
• Adquirir coneixements bàsics sobre el desenvolupament maduratiu dels infants amb NEE
• Conèixer i aprendre les actuacions bàsiques de cura i higiene personal
• Aprendre tècniques de mobilització, trasllat per facilitar l'autonomia dels infants, evitant lesions en el professional
• Descobrir la possibilitat del treball amb les famílies
• Valorar la importància del treball en xarxa i de col·laboració entre professionals
• Fer conscients de la intervenció educativa dels monitors/es en els menjadors escolars
• Donar eines i recursos per fer del menjador escolar un espai educatiu de lleure

1.4. Professorat i experts proposats:
• Professorat dels Departament de Sanitat i Psicopedagogia de la Fundació Pere Tarrés.

1.5. Reconeixement i acreditació de la formació:
• La formació presentada té una certificació pròpia de la Fundació PereTarrés.
1.6. Microdisseny del Programa:
• Introducció a l'educació especial
• Modalitats d'escolarització amb alumnes amb NEE (necessitats educatives especials)
• Escola inclusiva
• Funcions i marc legal
• Pla individualitzat
• Treball en xarxa. Equips interdisciplinaris. Relació i treball amb els diferents professionals que atenen infants amb NEE
• Relació i treball amb les famílies
• Competències emocionals
• Desenvolupament de l'infant
• Infants amb NEE (infants amb discapacitats, infants amb trastorns generalitzats del desenvolupament i infants amb TDHA i trastorns de conducta)
• Salut en l'infant
• Prevenció d'accidents i/o malalties
• Dades a conèixer i farmaciola
• Seqüència bàsica de primers auxilis
• Canvis de bolquers
• Suport vital bàsic, obstrucció de la via aèria i pols
• Actuacions en crisi epilèptica, diabetis, lipotímia, ferides, hemorràgies i contusions
• Què és la higiene postural
• Normes d'higiene postural
• Mobilitzacions, trasllat i deambulació de pacients

1.7. Durada:
• La formació estarà reconduïda durant un període de dos mesos amb les dates a concretar a partir de les necessitats de l'àrea.
• La formació presenta una durada equivalent a una càrrega lectiva de 40 hores

1.8. Metodologia:
• La metodologia proposada és la modalitat de teleformació a través de la plataforma e-elearning de la Fundació Pere Tarrés amb la inclusió de dues sessions d'aula virtual on el docent es conectarà en directe.
• Durant el curs, l'alumne tindrà accés a l'aula les 24 hores del dia podent anar al seu ritme i adaptant el procés d´aprenentatge a les seves necessitats; durant aquest període, cada participant accedeix al contingut del curs, disposa de material complementari (lectures, vídeos, etc.) i realitza activitats obligatòries i opcionals.
• Els participants podran comunicar-se entre ells, amb el docent i amb la
coordinació del curs a través del fòrum general del curs, del fòrum de cadascun dels mòduls i a través del servei de missatgeria
• A l'inici del curs, l'alumne pot accedir a un video tutorial on se li explica com accedir a l´aula i als diferents espais d´aquest entorn.
• Abans de començar el curs, l'alumne podrà consultar la Guia de l´alumne on quedaran recollits els objectius del curs, els continguts que es treballaran i el calendari de lliurament d´activitats
• Incorporarem dues sessions d'aula virtual durant les quals el docent connectarà en directe amb els alumnes i on la comunicació bidireccional permetrà la consulta, resolució de dubtes o aquelles qüestions que el docents o els alumnes considerin. La primera d'aquestes sessions seria a l'inici del curs i tindria com a objectiu presentar la formació, acompanyaren el primer accés al Moodle (entorn en el que treballaran) i facilitar el contacte amb el docent i entre els alumnes. La segona de les sessions seria de seguiment o d´avaluació si es realitza al final de la formació.