Participació ciutadana - Sant Andreu de Llavaneres

Catàleg de tràmits
 • Tràmit per donar-se d'alta del Registre Municipal d'Associacions i Entitats Ciutadanes (RMAEC).
 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Podeu fer servir la instància genèrica i adjuntar-hi la documentació a aportar.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  1. Sol·licitud d'inscripció al RMAEC
  2. Número d´Inscripció General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o d'altres registres públics.
  3. Còpia dels estatuts de l'entitat.
  4. Còpia del NIF de l'entitat.
  5. Acta fundacional i altra documentació que estimin convenient
  6. Acta o certificació, d’acord amb l’esmentada normativa, de l’ultima assemblea general de socis, o d’un òrgan equivalent, en què fos escollida la junta vigent en el dia de la inscripció, amb nom i cognoms, DNI, l’adreça i el telèfon, en el seu cas, de les persones que ocupen els càrrecs directius.
  7. Seu social, adreça electrònica i telèfon de contacte.  
  8. Certificació de pertinença a federacions, confederacions o unions. En cas que l'entitat sol·licitant sigui una secció o un grup dins d´una altra entitat caldrà acompanyar la sol·licitud, juntament amb l'anterior documentació, amb un certificat original de l'òrgan directiu o dels responsables de l'entitat a la qual pertany, reconeixent la delegació de la pròpia entitat al poble de Sant Andreu de Llavaneres, amb menció expressa de la seva seu social i de les persones de contacte.

 • QUI HO POT DEMANAR
  El representat legal de totes aquelles entitats que, sense afany de lucre, tinguin com a àmbit d'actuació el terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres o part d'aquest, i dins la seva seu social o delegació.
 • COST
  Gratuït
 • RESPONSABLE DEL TRÀMIT

  Regidoria de Participació Ciutadana
  Ajuntament
  Plaça de la Vila, 1
  937023600
  participacio@ajllavaneres.cat

 • OBSERVACIONS

  Si voleu consultar les dades del registre, ho podeu fer accedint a la carpeta del ciutadà.

 • MÉS INFORMACIÓ