Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada Àrea de Serveis Territorials Medi Ambient La bona recollida selectiva de la matèria orgànica, una cosa de tots Notícies
Una caracterització de la fracció orgànica de primers d'any mostra que encara s'hi aboquen massa residus que no toquen

El primer anàlisi de la matèria orgànica del 2021 torna a posar de relleu que cal fer millor el reciclatge de la FORM (fracció orgànica). Es tracta d'un estudi encarregat específicament per determinar el grau d’impropis a diferents parts del municipi. Per aquest motiu, la caracterització es va fer dividint el poble en tres zones: centre, urbanitzacions i mar. Cal destacar que a la zona de mar, el volum d'impropis és de poc més d'un 10%, una dada força positiva tenint en compte que la recollida es fa amb contenidors. En canvi, al centre, els impropis superen el 20%. Pel que fa a les urbanitzacions, el nivell d'impropis seria força acceptable si les restes de poda no s'afegissin a l'orgànica: actualment representa un 28,09 % de la fracció orgànica a les llars de les urbanitzacions, una xifra que s'ha de corregir.

El darrer informe encarregat per la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Llavaneres i que es va dur a terme el 4 de gener demostra que, segons la zona del poble, a la bossa d'orgànica hi ha entre un 11,5 i un 20% d'impropis, és a dir, de restes que s'haurien de reciclar en altres contenidors, com ara envasos, vidre, residus tèxtils, cartró, restes de poda o càpsules de cafè.

La poda, a la deixalleria

Cal recordar als veïns, sobretot de les urbanitzacions, que està prohibit llençar les restes de poda als contenidors. Les sancions per aquesta pràctica poden anar dels 400 als 2.000 euros. El destí d’aquesta fracció ha de ser la deixalleria: recordem que el seu ús regular pot reduir la taxa d'escombraries en un 25%. Així mateix, l'Ajuntament de Llavaneres anima els veïns a fer autocompostatge a la llar. Amb un registre previ a l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà), es pot arribar a obtenir un altre descompte del 25% en la taxa d'escombraries. Més info a ajllavaneres.cat/residus.

Un nou sistema, en fase d'estudi

Barrejar la FORM amb altres tipus de residus suposa una penalització econòmica per al municipi. L'orgànica es recull i es porta a Granollers, on en fan el triatge. El que no són restes orgàniques es torna a transportar a Mataró per a ser incinerat. Aquest procés suposa un sobrecost de manipulació i de transport, alhora que genera més contaminació ambiental i afavoreix el canvi climàtic. És per això que en aquests moments, Llavaneres està estudiant un nou sistema de recollida de residus que, a més de contribuir a lluitar contra el canvi climàtic, pugui fer front a les penalitzacions econòmiques per no separar correctament els residus.

Què hi va al cubell de l'orgànica?Cal recordar que al cubell de la matèria orgànica s'han d'abocar restes de menjar i altres tipus de residus biodegradables, com són aliments malmesos, closques, escuradents de fusta, flors, infusions, llumins de fusta, paper de magdalenes, pinyols, taps de suro, restes de menjar o tovallons de paper brut. No s'hi poden tirar les càpsules de cafè senceres –a  no ser que a l'etiqueta indiquin que són compostables– però si el filtre o el marro i per suposat tampoc restes de poda ni restes de jardineria.

Zona de mar

Zona de mar

Zona centre

Zona centre

Urbanitzacions

Urbanitzacions