Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada └rea de Serveis Centrals Promociˇ Econ˛mica, Empresa, Comerš, Turisme i Consum Agenda 15-06-2021

OBJECTIUS

L'objectiu general del curs Ús:
Desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la mÓxima eficÓcia possible en l┤entorn professional.
En finalitzar el curs el participant ha de:
1. Comprendre la naturalesa dels conflictes.
2. Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions.
3. Optimitzar el factor comunicaciˇ davant les situacions conflictives.
4. Utilitzar les estratŔgies adequades per a la gestiˇ de conflictes.
5. Potenciar la utilitzaciˇ de la mediaciˇ i la negociaciˇ per arribar a acords favorables.
6. Preparar adequadament una mediaciˇ/negociaciˇ, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procÚs.
7. Definir els objectius mÝnims i mÓxims per a la mediaciˇ/negociaciˇ de conflictes i aplicar l┤estratŔgia mÚs adient.
8. Seguir un procÚs sistemÓtic de mediaciˇ/negociaciˇ per a controlar la situaciˇ i arribar a un acord favorable.

CONTINGUTS

UNITAT DID└CTICA 1. EL PROC╔S DE LA COMUNICACIË I LA RESOLUCIË DE CONFLICTES
1.1. La comunicaciˇ interpersonal
1.2. Tipus de comunicacions
1.3. La comunicaciˇ eficaš
1.4. Resoluciˇ de conflictes en la nostra vida. Comunicaciˇ i resoluciˇ de conflictes

UNITAT DID└CTICA 2. RESOLUCIË ASSERTIVA DELS CONFLICTES
2.1. Conflictes que ens envolten i la seva gestiˇ
2.2. Habilitats per a una comunicaciˇ eficaš
2.3. Escolta activa, rapport, Feed-back, el missatge
2.4. L┤assertivitat. QuŔ Ús? Com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la?
2.5. Gestiˇ de les emocions. ConŔixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les

UNITAT DID└CTICA 3. EMPATIA: HABILITAT PER RESOLDRE CONFLICTES
3.1. Empatia i estils de comportament. Establiment d┤acords m˙tuament favorables i
negociaciˇ eficaš
3.2. Empatia: QuŔ Ús? Com aplicar-la i com desenvolupar-la?
3.3. Estils de comportament. Entendre i aprendre com es comporta la persona permillorar
l┤empatia
3.4. Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts
3.5. Negociar eficašment (guanyar-guanyar)
3.6. Els diferents tipus de conflictes

UNITAT DID└CTICA 4. METODOLOGIA PER A RESOLDRE CONFLICTES
4.1. Metodologia efectiva per a resoldre conflictes
4.2. La mediaciˇ i la negociaciˇ
4.3. Com arribar a acords favorables

UNITAT DID└CTICA 5. ELS ESTILS DE NEGOCIACIË
5.1. Els models de negociaciˇ: Negociaciˇ per posiciˇ, negociaciˇ per principis, negociaciˇ
per situaciˇ
5.2. Fases de la negociaciˇ
5.3. Preparaciˇ de la negociaciˇ
5.4. Definiciˇ dels objectius: AnÓlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de
la negociaciˇ i pla de concessions
5.5. Estudi del mitjÓ
5.6. Estudi dels homes i els seus m˛bils: argumentari, regles del joc, assaig, sup˛sit fals
5.7. Planificaciˇ de la negociaciˇ
5.8. Avaluaciˇ de la relaciˇ de forces. La identitat global
5.9. Els valors
5.10. Els estatuts
5.11. Els poders
5.12. EstratŔgies per una negociaciˇ eficaš: determinaciˇ de possibles acords que cal
negociar
5.13. La banda d┤objectius
5.14. Conducciˇ de la negociaciˇ
5.15. Discussiˇ
5.16. La informaciˇ en la negociaciˇ
5.17. Problemes de forma
5.18. Propostes