Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada Agenda Marcs Societat 2021 Forma't 2021

Curs finançat pel Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona. Cal un mínim de 15 inscrits.

Inscripcions obertes aquí.

OBJECTIUS

Aprendre a construir productes/serveis amb identitat pròpia, que es puguin concretar i diferenciar nítidament dels altres.

PERFIL PARTICIPANTS

Nous emprenedors o pimes que vulguin donar valor al seu producte o servei a través d'un tracte acurat de la marca.

CONTINGUTS

- Diferències entre marca i servei o producte.
- Definir nivells de servei o producte:

* Nivell de benefici bàsic.
* Nivell de servei genèric.
* Nivell de servei suposat.
* Nivell de servei augmentat.
* Nivell de servei potencial.

- Definir i argumentar posicionament de producte/servei:

* Activitat principal.
* Diferencials dins el rang del sector.
* Rellevància del seu diferencial.
* Notorietat de la marca.