Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada └rea de Serveis Centrals Promociˇ Econ˛mica, Empresa, Comerš, Turisme i Consum Agenda

L'índex de les sessions és el següent:

Dia 1 – online: Com posar preu al meu producte o servei?

- Els costos (fixes i variables) – (es proporciona plantilla)

- L'escandall (es proporciona plantilla)

- Criteris de sortida d'existències (FIFO – PMP)

- El marge (sobre el cost i sobre la venda)

- Quin preu he de posar al meu producte o servei (es proporciona plantilla)

Dia 2 – online: El pressupost anual

- Confecció del pressupost anual personalitzat per a cada participant (es proporciona plantilla)

Dia 3 – online: Apunts bàsics de comptabilitat

- Actiu i passiu

- Balanç

- Compte de pèrdues i guanys

- Amortitzacions

- Punt mort

- Tresoreria

Dia 4 – presencial: Fiscalitat de pimes i autònoms – els impostos

- Obligacions amb Hisenda i Seguretat Social

- Declaracions informatives i autoliquidacions

- Les noves quotes d'autònoms; com calcular-les

- IVA I IRPF – què sí i què no ens podem deduir

- Els llibres dels autònoms