Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada └rea de Serveis a les Persones Comunicaciˇ NotÝcies
La sessiˇ extraordinÓria del 23 de maig va servir per acomiadar els regidors que no es presenten a les eleccions municipals del 28M

El ple de l'Ajuntament de Llavaneres va celebrar, dimarts 23 de maig al vespre, la darrera sessió d'aquest mandat; una convocatòria extraordinària per tancar algunes qüestions abans de la jornada electoral d'aquest diumenge 28 de maig, que va servir també per acomiadar els electes que no es presenten a les eleccions d'aquest 2023 i que són Belén Escolà, del PSC; Víctor Ros, del PP; María José Felgueras, de Ciutadans; Joan Rubal, de Junts per Llavaneres; i Xavier Noms, Jordi Roldós i Teresa Vidal, d'ERC. 

Votacions    

Punt 1. El Ple aprova el plec de clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques per a la contractació del servei d'escolarització i els serveis complementaris de les llars d'infants públiques Minerva i Sant Nicolau, mitjançant procediment obert harmonitzat.  Vots a favor d’ERC, Ciutadans, PP, Movem i PSC, i abstenció de Junts.

Punt 2. El Ple aprova per unanimitat la compatibilitat de l’activitat privada de la senyora Marta Padró Andrés, funcionària interina de l’Ajuntament.

Punt 3. El Ple aprova per unanimitat la compatibilitat de l’activitat privada de la senyora Míriam Martínez Crous, personal laboral temporal de l’Ajuntament.

Punt 4. El Ple aprova per unanimitat l’adjudicació de la concessió de l’explotació del bar ubicat a la piscina municipal de Sant Andreu de Llavaneres, pel procediment obert.

Punt 5. El Ple aprova per unanimitat l’adjudicació de l'explotació dels serveis de temporada de les instal·lacions d’una carpa per a la venda de tiquets i el lloguer de l’ski bus a platja d'El Balís de Sant Andreu de Llavaneres (2023-2026), mitjançant procediment obert.

Punt 6. El Ple aprova per unanimitat declarar desert, per no haver-se presentat cap oferta, el procediment per a la contractació de la concessió administrativa per a l’ús privatiu i amb caràcter exclusiu de les instal·lacions situades a l’espai destinat a perruqueria dins el Casal de la Gent Gran.

Punt 7. El Ple aprova provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals núm. 3, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres; núm. 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana; i núm. 7, reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació d’actes o actuacions comunicades en matèria d’Urbanisme; amb els vots a favor d’ERC, Movem i PSC, i les abstencions de Junts, Ciutadans i PP.

Punt 8. El Ple aprova el compte de gestió recaptatòria, exercici 2022, amb vuit vots d’ERC, els de Junts, Ciutadans, PP, Movem i PSC.

Punt 9. El Ple aprova l’aixecament de reparament suspensiu de pagament formulat per la Intervenció (Expedient núm. 2/2023); amb els vots a favor d’ERC, Junts, Ciutadans, Movem i PSC, i l’abstenció del PP.

Punt 10. El Ple aprova per unanimitat l’adhesió al conveni marc de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) i els sistemes de responsabilitat ampliada del productor de piles i acumuladors (SRAP).

Punt 11. El Ple aprova per unanimitat l’adhesió al conveni marc de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) i les entitats gestores dels Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEES).

Els plens, a YouTube i a Ràdio Llavaneres

Podeu recuperar la sessió del 23 de maig en el canal de YouTube de l'Ajuntament de Llavaneres i podeu escoltar el podcast a radiollavaneres.cat.