Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada Àrea de Serveis Centrals Promoció Econòmica, Empresa, Comerç, Turisme i Consum Enquestes
Cicle Forma't 2023: qüestionari de satisfacció

Data de publicació: 08-06-2023
Respostes totals: 0

Enquesta tancada   El periode de votacions per aquesta enquesta està tancat
Resultats definitius:
Per què vau escollir participar a aquesta sessió formativa?
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Per iniciativa pròpia
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Per indicació de l´empresa
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Per recomanació d´un company de feina/amic/familiar...
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Altres. Especificar:
Quina és la vostra motivació principal?
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Millorar professionalment
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Reciclar-me
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Curiositat
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Preparar-me per a noves oportunitats laborals
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Altres. Especificar:
Com vau conèixer l´existència d´aquestes sessions formatives?
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  A través de coneguts
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Correu electrònic
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Web municipal
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Xarxes socials
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Altres. Especificar:
El curs ha tingut una bona organització?
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Correcte
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt bé
Ha estat puntual l'inici de la sessió?
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Correcte
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt bé
La durada de la sessió ha estat l'adequada?
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Correcte
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt bé
El número d'assistents per sessió ha estat correcte?
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Correcte
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt bé
El formador ha facilitat l'aprenentatge
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Correcte
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt bé
Coneixeu els temes que ha tractat
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Correcte
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt bé
Ha utilitzat mitjans teòrics i pràctics adequats
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Correcte
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt bé
Ha sabut comunicar correctament els continguts
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Correcte
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt bé
Els continguts han acomplert les seves expectatives
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Correcte
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt bé
Hi ha hagut un bon equilibri entre teoria i pràctica
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Correcte
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt bé
Els continguts s´han adaptat bé al mitjà telemàtic
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Correcte
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt bé
Els continguts han estat els adequats
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Correcte
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt bé
La sessió pot contribuir a la vostra incorporació futura al mercat de treball
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Correcte
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt bé
Us ha permès adquirir noves habilitats i coneixements personals
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Correcte
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt bé
Us ha permès adquirir noves habilitats i coneixements per a la meva feina
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Correcte
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt bé
Ha afavorit el vostre desenvolupament personal
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Malament
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Correcte
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Molt bé
Assenyaleu sobre quins temes us agradaria que fessim el Forma´t del 2022
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Noves tecnologies (creació de webs, disseny app, ofimàtica, etc)
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Màrqueting i xarxes socials
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Idiomes (català, anglès, francès, rus o xinès)
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Comerç (aparadorisme, paqueteria, fidelització, creació de marketplace)
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Lideratge (coaching, PNL, motivació, intel·ligència emocional)
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Gestió de l´empresa (comptabilitat, normativa, tramitació d´ajuts i subvencions, nòmines, fiscalitat)
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Eines i recursos per la recerca de feina (portals de recerca de feina, processos de selecció, confecció de currículums, etc)
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Altres (especificar):
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Si només poguessis fer un curs, especifica quin voldries fer:
Preferència horària: indiqueu en quin horari us aniria millor que fessim els cursos del Forma´t del 2022
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  8 a 10 h
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  10 a 12 h
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  13 a 15 h
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  14 a 16 h
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  14.30 a 16.30 h
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  15 a 17 h
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  17 a 19 h
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  19 a 21 h
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Altres (especificar):
Suggeriments
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  La nota positiva
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  La nota negativa
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.