Divendres, 23 de març

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Pancarta de portada
PortadaPortada - EducacióEducacióPortada - Educació - Institut LlavaneresInstitut Llavaneres
Institut Llavaneres
DADES DE L'EQUIPAMENT


Passeig del Perelló, 2

Tel: 937 926 994
Fax: 937 952 079

Correu electrònic

Web de l'institut

Horari
Secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Institut d'ensenyament secundari públic, amb 4 línies d'ESO, 2 línies de batxillerat. Ofereix totes les matèries de les modalitats de ciències de la salut, tecnologia i sociohumanística.

Disposa dels següents equipaments:
1. Laboratori de física, química i ciències naturals
2. Biblioteca amb capacitat per a 60 alumnes
3. Aules d'informàtica
4. Aula de música
5. Aula d'idiomes amb ordinadors mutlimèdia
6. Taller de tecnologia i aula-taller
7. Pista coberta i pistes poliesportives
8. Sala audiovisuals amb capacitat per a 50 persones
9. Menjador amb cuina pròpia

 


•  Activitats subvencionades per l'AMPA:
Llibres de text
Sortides en crèdits de síntesi
Revista del centre
Jornades temàtiques

•  Activitats subvencionades per l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres:
Crèdit de vela
Jornades temàtiques

•  Activitats esportives:
Iniciació a la vela
Cursa d'orientació
Tallers d'escalada i d'esports d'aventura
Esports d'equip

•  Altres activitats:
Sortides incloses en les programacions de les diferents matèries
Sortides incloses en les programacions de síntesi
Festes tradicionals: festa de Nadal, carnestoltes i jornades temàtiques

AJUNTAMENT
Plaça de la Vila, 1
08392 Sant Andreu de Llavaneres
Tel. 937 023 600 - Fax 937 023 637