• PORTA A PORTA DOMÈSTIC
  1. COM HEM DE TREURE ELS RESIDUS?

 • Sempre s’han de treure els residus amb el cubell corresponent per assegurar que el carrer queda endreçat.

  Els cubells porten un xip que permet comptar quantes vegades traiem cada fracció. Això és el que ens permetrà aplicar taxes més justes, on qui més recicli menys pagui.

  Cubells marró i gris

  Cada habitatge disposa de dos cubells, un per l’orgànica, que és la fracció que més generem, i un altre polivalent per treure els envasos, el paper i el cartró el dia que toca. El vidre cal dipositar-lo als contenidors dels carrers.

  SI VIVIU EN UNA COMUNITAT DE VEÏNS...
  És possible que disposeu de contenidors comunitaris on dipositar els residus i seran aquests contenidors els que caldrà treure al carrer el dia que toqui seguint el mateix calendari

 • Cubell marró

  L'ORGÀNICA
  Sempre amb bossa compostable

  Cubell gris

  ELS ENVASOS
  Els envasos dins una bossa de plàstic plegats i aixafats per reduir-ne el volum

  Cubell gris

  EL PAPER I EL CARTRÓ
  El paper i cartró amb bossa de paper o sense bossa. Si teniu caixes que no ho caben en el cubell les podeu deixar plegades al costat

  Cubell grisLA RESTA
  La resta sempre amb bossa de plàstic
  Cubell vidreEL VIDRE
  S'ha de dipositar en els contenidors que trobareu a la via pública. Aquí podeu consultar-ne el plànol.
 • 2. EL CALENDARI DE RECOLLIDA

  Entre les 20 i les 22 hores.

 • Calendari domèstic

 • 3. ELS BOLQUERS

 • Els bolquers i els excrements d’animals domèstics —sorra de gat, etc.— es consideren fracció resta, que es recull els divendres, però en alguns casos no es poden guardar i treure un cop a la setmana, de manera que donem l’opció de treure’ls cada dia en una bossa a part i amb l’adhesiu identificatiu.

  NOMÉS ES RECOLLIRAN LES BOSSES QUE ESTIGUIN IDENTIFICADES AMB L’ADHESIU, QUE PODEU SOL·LICITAR A L’OFICINA DEL PORTA A PORTA

 • Tèxtil sanitari

 • blanc6

 • 4. PUNTS D'APORTACIÓ PUNTUAL - DEIXALLERIA

 • En cas que puntualment no us pugueu acollir al porta a porta, hem habilitat tres àrees d’aportació (una de les quals a la deixalleria), on trobareu tots els contenidors. Aquestes àrees estaran tancades i per accedir-hi necessitareu activar la targeta que us entregarem amb el material del porta a porta. Ho podreu fer contactant amb l’Oficina del Porta a Porta i justificant-ne la necessitat.

 • DEIXALLERIA DE SANT ANDREU DE LLAVANERES
  C . de la Indústria, 36
  (A partir del 17 d’octubre)
  De dilluns a divendres de 10 a 14 h
  i de 16 a 19 h. 

  Dissabte i diumenge de 10 a 14 h
  i de 16 a 20 h
   


  ÀREA D’APORTACIÓ 1
  Av. Alcalde Andreu Bertran i
  Reverter, s/n (al costat dels Jardins Passi) 


  ÀREA D’APORTACIÓ 2
  Av. Jaume Brutau, s/n (davant del CAP)


  ÀREA D’APORTACIÓ 3
  Camí del Pla de Sant Pere

^