• QUÈ ÉS EL PORTA A PORTA?

  És un model de recollida de residus que consisteix en deixar els residus ben separats a la via pública, davant del portal, seguint un calendari i un horari preestablert. Els residus es treuen al carrer ben separats en cubells o bosses el dia que toca.

  Existeixen molts models de porta a porta diferents i cada municipi defineix el que s’adapta millor a les seves característiques urbanístiques i socioeconòmiques. Per cada model es defineixen quines fraccions que es recullen porta a porta, la forma de treure els residus per a cada fracció, les freqüències de recollida, el calendari i els horaris. 

  70%


  El porta a porta és un model que, ben implantat, garanteix resultats iguals o superiors al 70% de recollida selectiva. 

  PER QUÈ AMB EL PORTA A PORTA S'OBTENEN MILLORS RESULTATS DE RECOLLIDA SELECTIVA?

  Els bons resultats es deuen principalment a la limitació dels dies que es pot treure la resta, que és la fracció que volem reduir i també perquè s’individualitza l’aportació dels residus. Com que els deixem davant del nostre portal i ja no són anònims, podem fer un seguiment de la participació i implantar sistemes de fiscalitat individualitzats amb els quals qui més recicla menys paga. Amb aquest sistema, doncs, fomentem la correcta separació dels residus tant a habitatges com a comerços.
   
  Amb el sistema de contenidors oberts a la via pública la resta es pot llençar cada dia a qualsevol hora, de manera que no hi ha cap incentiu per fer-ho bé. És un sistema basat en l’anonimat i el voluntariat, que té un topall molt evident.

  Amb el porta a porta no només s’aconsegueixen bons resultats de recollida selectiva si no que, a més, comporta una reducció dels residus que es generen perquè es pren consciència del volum. Es calcula que els dos primers anys els residus es redueixen al voltant del 15%.

  QUINS AVANTATGES TÉ LA RECOLLIDA PORTA A PORTA?

   
  1La primera, és que s’eliminen els contenidors del carrer i, amb això, les males olors i les bosses i els mobles que s’hi acumulen al voltant. Les àrees de contenidors són una molèstia per aquells que les tenen davant de casa i eliminant-les tothom hi guanya en qualitat ambiental.
   
  2La segona, és que la recollida porta a porta evita que ens haguem de desplaçar per aportar els nostres residus, ja que els deixem al mateix portal de casa. Aquest és un avantatge que agraeixen sobretot les persones grans.
   
  3Una altra avantatge important és que permet que hi hagi un reconeixement a nivell fiscal per aquells que ho fan bé i eliminar la tarifa plana de taxa que paguem fins ara.
 • El porta a porta de Llavaneres

  El model del nostre poble és el porta a porta de quatre fraccions

  fraccions

  El vidre es manté amb contenidors al carrer per reduir el soroll derivat de la recollida.
   
  El calendari de recollida és comú  per tothom, tant habitatges com comerços. Els comerços que ho necessitin poden sol·licitar recollides addicionals per una o més fraccions.

  Per tal de separar i aportar correctament els residus es facilitaren els materials necessaris a tots els generadors.

   

  cubells

  Cada habitatge disposa de 2 cubells: un per l’orgànica i un altre per treure les altres fraccions. Les activitats tenen cubells i bujols adaptats al seu nivell de generació de residus.

  Tots els cubells i contenidors porten un xip que permet comptar les aportacions i fer un seguiment de la participació. Aquesta tecnologia és la que ens permetrà implantar, en un futur, un sistema de taxes més justes.

 • 275 municipis de Catalunya fan la recollida de residus porta a porta

  La recollida porta a porta es fa en més de 275 municipis a tot Catalunya i és el model més estès a les principals regions i ciutats europees.

  Grans ciutats com Milà, Munich, Berlín, Parma, Londres, Berna, Ljubljana, entre d’altres, tenen implantada la recollida porta a porta amb resultats de recollida selectiva que superen el 60%.

^