Banner: projectem el Labandària
Projectem el Labandària

L'objectiu d'aquest procés participatiu és donar a conèixer el projecte d'usos de l'Espai Labandària elaborat per la Diputació de Barcelona a partir dels resultats de la consulta ciutadana ‘Redibuixem el Labandària'. A més, posarem al dia a la població respecte el concurs de projectes per definir sobre el paper la reconversió de l'antiga escola del poble en un centre cívic i cultural. El procés participatiu acompanyarà aquesta fase de definició del futur equipament.

A més de dues presentacions públiques, que seran virtuals a causa de la pandèmia, es planteja posar en joc la plataforma Decidim Llavaneres i també disposar d'un formulari al web de Participació Ciutadana des d'on recollir suggeriments i propostes.

La memòria del procés participatiu inclourà un apartat amb les aportacions recollides, amb l'objectiu que siguin tingudes en compte pels tècnics que elaboraran els plecs de clàusules del concurs de projectes.

^