Documents
Espais de participació
Els canals de participació són els instruments de la ciutadania per incidir en l'acció de govern

L'Ajuntament ha de facilitar els recursos necessaris per garantir-ne la pluralitat, possibilitant que hi tinguin presčncia la diversitat d´opinions i perspectives que defineix el poble de Llavaneres.

Per portar-ho a la prŕctica, hi ha dos canals regulats: els ňrgans i els processos ciutadans.

Els òrgans de participació de la vila són els mitjans de trobada regular entre l’Ajuntament i la ciutadania per a debatre les polítiques municipals i incidir en l’acció de govern. En el cas de Llavaneres, disposem de:

Els processos participatius són un seguit de trobades delimitades en un temps concret per promoure el debat i el contrast d’arguments entre la ciutadania o entre aquesta i els responsables municipals, a fi de recollir-ne les opinions i propostes respecte a una actuació municipal concreta.
  

Versió per imprimir
^