Formularis
16.01.2018
Queixes i suggeriments
Participació Ciutadana

Si teniu dubtes, queixes, suggeriments o simplement voleu posar-vos en contacte amb la Regidoria de Participació Ciutadana, si us plau, empleneu aquest formulari i us respondrem el més aviat possible.

És imprescindible que us identifiqueu per tal de poder tramitar la vostra consulta, així ho estableix l'article 70 de la llei 30/92 de 26 de novembre de procediment administratiu.

NOTA: Aquest formulari té com a objecte fer arribar comentaris o suggeriments, per a tramitar alguna sol·licitud, cal omplir una instància. Ho podeu fer a través d'una instància electrònica o bé presencialment presentant a l'OAC degudament complimentada aquesta instància genèrica.

*
*
*
*
Cliqueu per veure l'ajuda *

He llegit i accepto la

política de privacitat

Avís: S'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l'Ajuntament i que poden ser objecte d'inclusió en altres fitxers  automatitzats per fer-ne el tractament informŕtic. Així mateix, s'informa a la persona interessada de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol dels punts d'atenció ciutadana.
^