Dijous, 18 de gener

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Pancarta de portada
Jutjat de pau
DADES DE L'EQUIPAMENT


Passeig de la Mare de Déu de Montserrat, 27-33
Edifici Ca l'Alfaro, 2a planta

Tel. 937 023 612
Fax. 937 952 630

A/e: jp.santandreudellavaneres@xij.gencat.net

Horari: 
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00h

L'equip:

Jutge de Pau titular: Salvi Cabot i Batllori
Jutgessa de Pau substituta: Benita Dosrius i Boter
Secretari judicial: Lluís Vilalta Urrea
Auxili judicial: Maribel González Gallardo

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. Al capdavant hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'Ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període de 4 anys.

COMPETÈNCIES


Tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90€, excepte els supòsits inclosos a l´article 250.1 de la Llei d´enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d´arrendament de finques rústiques o urbanes.
 
En l'àmbit penal, coneixen de les faltes contra les persones, d'algunes contra el patrimoni i contra els interessos generals. Per exemple, els jutges de pau coneixen de les amenaces lleus, del deslluïment de béns immobles de domini públic o de la pertorbació lleu de l'ordre públic.

Per llei també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil, que inclouen inscripcions de naixement, matrimonis i defuncions.

MÉS INFORMACIÓ


Administració de Justícia de Catalunya. Generalitat de Catalunya

AJUNTAMENT
Plaça de la Vila, 1
08392 Sant Andreu de Llavaneres
Tel. 937 023 600 - Fax 937 023 637