Museu
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies | PUBLICAT 08.02.2017
Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Notícies
L'ajuntament subvenciona l'autoocupació i les empreses locals que contractin aturats del municipi
El termini de sol·licitut d'ajuts finalitza el 30 de setembre

La finalitat és incentivar la inserció laboral de les persones que es troben en situació d'atur, a la vegada que fomentar la contractació de personal entre les empreses i entitats locals.

Bases reguladores de l'atorgament de subvencions a l'autoocupació i la contractació de persones aturades.


Les línies de subvenció s’orienten a la contractació de persones aturades per part d'empreses locals inscrites al directori municipal i per part d'entitats locals inscrites al Registre Municipal d'Associacions i Entitats Ciutadanes (RMAEC), i l'autoocupació de persones aturades, amb la finalitat de crear una activitat empresarial. En tots els casos, les persones aturades han d’estar inscrites com a demandant d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), amb una antiguitat mínima de 3 mesos i apuntades també a la Borsa de Treball Municipal (Xaloc).

Són despeses subvencionables, la retribució salarial bruta i les cotitzacions a la Seguretat Social de les persones contractades per a les que se sol.licita la subvenció, en els dos primers casos, i les quotes de cotització al Règim Especial del Treball Autònom dels 12 primers mesos de l’activitat empresarial, la taxa municipal de llicència d'obres d'adequació del local on s'ubica l’activitat, la taxa municipal d'obertura de l’establiment, la redacció de l'informe tècnic o del projecte tècnic vinculat a la sol.licitud de permís d'obertura de l’establiment, els serveis contractats de gestoria o d'assessoria directament vinculats a la constitució i administració de l’activitat empresarial, i contractats a alguna empresa local, i altres despeses relacionades amb la constitució, inici i funcionament de l'activitat empresarial; en el cas de l’autoocupació.
No són despeses subvencionables l'IVA de les factures i, si escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, sempre que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i que compleixi els requisits que s'especifiquen en aquestes bases.

Diputació de Barcelona
^