Aigues de Llavaneres

Servei municipal del servei d'abastament d'aigua potable des de 1962

EmergènciaEmergència per sequeraEntra en vigor la fase 1 de l'estat d'emergència per sequeraLlavaneres és un dels 239 municipis afectats per la declaració d'emergència decretada per la Generalitat de Catalunya
La qualitat de l'aigua

Gota d'aigua

La realització d'anàlisis periòdiques permeten la verificació del bon funcionament del sistema i del compliment de criteris de qualitat sanitària a l'aigua.

Consulta els últims resultats:

Consulta els resultats

Formularis | PUBLICAT 21.03.2022
Formularis
Reglament del Servei Municipal d'Aigües: suggeriments i propostes
Podeu consultar l'esborrany de la normativa i fer arribar la vostra opinió fins al 4 d'abril

L'Ajuntament de Llavaneres obre un procés de consulta pública de manera prèvia a l'aprovació de les ordenances i reglaments que confecciona el consistori, així com en les modificacions d'aquells documents que ja estiguin en vigor, en compliment de la llei de transparència.

Mitjançant el següent formulari, podeu fer-nos arribar els vostres suggeriments i propostes.

Us proposem que entre el 21 de març i el 4 d'abril de 2022, ambdós inclosos, ens feu arribar la vostra opinió en relació al nou model de reglament del Servei municipal d'Aigües de Llavaneres.

Aquí podeu consultar el document de justificació de la nova proposta normativa.

El punt de partida del futur reglament és aquesta proposta.

Aquí podeu consultar l'anunci oficial.

Save

Save

Save

*
*
*
*
Plegar/desplegarPreguntes
*Resulten entenedors els articles del Reglament referents a qüestions tècniques sobre les instal·lacions exteriors, les instal·lacions interiors i els aparells de mesura?
*Queden correctament delimitades les obligacions de l'Ajuntament pel que fa al manteniment de les instal·lacions?
*Queda correctament delimitat on comencen les obligacions de manteniment de les instal·lacions per part de l'abonat?
*El procediment del tall del subministre en relació amb les formes de pagament i la possibilitat de sol·licitar fraccionaments atorga suficients drets a l'abonat per fer efectives les seves obligacions d'atendre el cost del subministre?
*
*Considereu injustes o abusives alguna de les prescripcions establertes en el Reglament?
*Considereu que amb l'aplicació íntegra d'aquest Reglament es millora la qualitat del servei?
*S'afavoreix un ús responsable de l'aigua potable?
Cliqueu per veure l'ajuda *
Cliqueu per veure l'ajuda *

He llegit i accepto la

política de privacitat

Avís: S'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l'Ajuntament i que poden ser objecte d'inclusió en altres fitxers  automatitzats per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s'informa a la persona interessada de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol dels punts d'atenció ciutadana.

Diputació de Barcelona
^