X
Emergència per sequera!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Versió per imprimir
Documents
Informació d'interès
Els Projectes Educatius de Ciutat són instruments de reflexió ciutadana i de participació social que permeten avançar cap a ciutats més cohesionades, més justes, des d'una perspectiva educadora assumida i compartida entre el govern local i la ciutadania.

Carta de ciutat educadora

Compromesos amb l'educació

Ajuntament de Barcelona

Enquesta ‘El món de l’Edu: respostes per l’educació’

"Una ciutat educadora és la que estima i promou una escola excel·lent i la que està convençuda que l’escola, per molt bona que sigui, tota sola no ho pot fer tot, ni molt menys. Les famílies, el “fora escola”, les activitats educatives que es fan quan acaba l’escola, l’educació més enllà de l’escolaritat bàsica, la formació professional i universitària, la de les persones adultes, els agents culturals i l’'esport, la cura de la gent gran i els efectes de les polítiques publiques a la ciutat són també agents d’educació al llarg de la vida."

Miquel Martínez, Reflexions dels membres del Comitè Científic del XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores (Barcelona, 13-16 de novembre de 2014)

"La ciutat educadora ens mostra la rellevància cabdal de les institucions locals en l’educació en un sentit ampli, en la generació de polítiques educatives amb capacitat d’autonomia i arrelades a les necessitats i demandes locals. Sabent que el procés més intens d’aprenentatge és aquell que es viu i s’experimenta, les ciutats poden oferir enormes potencials d’aprenentatge i gaudi cultural, associatiu, esportiu, tècnic.

Josep M Vilalta, article Ciutats educadores, La Vanguàrdia, 2 d'abril de 2014
Diputació de Barcelona
^