Botó que mostra/amaga menú lateral
Versió per imprimir
Documents
Proposta de modificació del Nomenclàtor de carrers
Preguntes freqüents

Qui ha elaborat la proposta de modificació del nomenclàtor?
La Comissió municipal del Nomenclàtor, que està regulada per aquest reglament.

Qui en forma part?
La comissió municipal del nomenclàtor està presidida per l'alcalde i integrada per un representant de cada grup municipal, per l'arvixer municipal i per membres del Museu Arxiu de Llavaneres i per un treballador de l'àrea de serveis tècnics de l'Ajuntament.

Els canvis ja són definitius?
No, és una proposta i en aquests moments està en període d'exposició pública. Fins al 15 de març s'hi poden presentar al·legacions mitjançant una instància a l'Ajuntament. El tràmit es pot fer telemàticament si disposeu de l'idCat mòbil o d'un certificat digital.

Quan entraran en vigor els canvis?
Un cop resoltes les al·legacions per part de la comissió municipal del Nomenclàtor, la proposta que en resulti s'elevarà al ple municipal. Si el ple en dona el vistiplau, un cop publicat als diaris oficials i al tauler d'anunci, quedarà aprovada de manera definitiva.

Per què es promou aquest canvi?
El principal motiu és eliminar duplicitats i triplicitats de noms, cosa que està generant greus problemes d'accés als habitatges que es troben en aquestes vies (per exemple, carrers i travessies amb el mateix nom: Llull, Església, Minerva, Fornaca, Can Sans...)

En alguns casos, la confusió a l'hora de cercar una localització és molt elevada i pot arribar a tenir conseqüències irreversibles en cas que es tracti d'emergències mèdiques o policials.

Cal que canvieu el nom de tots els documents oficials?
No, l'esmentat canvi de nom del carrer no afecta en absolut als vostres documents personals (DNI, carnet de conduir...) o a les escriptures públiques. Aquests documents disposen d'altres paràmetres d'identificació invariables, per la qual cosa l'esmentada modificació és totalment accessòria.

Els documents notarials només és necessari esmenar-los en cas de canvi de titularitat de l'immoble. En aquestes circumstàncies, l'Ajuntament oferirà de manera gratuïta el document oficial que es requereixi per al tràmit de canvi de nom.

Els ens públics estaran informats de les modificacions?
Sí, un cop aprovada la proposta definitiva per part del ple de l'Ajuntament de Llavaneres, el consistori notificarà tots els ens públics i a Correus, així com a les empreses encarregades de la navegació digital i dels serveis de mapes, immobiliàries, administradors de finques i entitats bancàries, entre d'altres.

Aquest fet suposarà un cost per als veïns?
No. I en cas que hagueu de renovar algun document personal o notificar la vostra nova adreça, disposareu d'un volant d'empadronament per fer-ho. L'Ajuntament els l'enviarà a tots els residents dels habitatges inclosos en la reforma del Nomenclàtor de carrer.

Diputació de Barcelona
^