X
Excepcionalitat per sequera!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Versió per imprimir
Documents
Dret d'accés a la informació pública
Relació de peticions rebudes a l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Aquí podeu accedir al tràmit d'accés a la informació pública.

2022

Núm. registreDataPeticióÀreaResposta
Entrada 2022-635611/7/2022Sol·licitut de la relació, any per any, que reculli a qui se li han aplicat les sancions de l'ajuntament com a grans tenidors de pisos buits durant més de dos anys, quants pisos buits tenia el gran tenidor en qüestió,
quantitat de la sanció interposada i estat del procediment.
Serveis TècnicsAmb data 31/1/2023, se li dona resposta amb registre de sortida 2023/522.
Entrada 2022-436917/5/2022Sol·licitud de la relació de les subvencions convocades a través de procediment de concurrència competitiva durant el primer semestre de l'any 2021.IntervencióAmb data 1/2/2023 s'envia correu electrònic amb la Notificació favorable del Decret 2023/80, amb registre de sortida 2023/537, i s'adjunta la informació sol·licitada. 
Entrada 2022-18354/3/2022Sol·licitud de les despeses de manteniment viari municipal de l'any 2020 i del 2021. Si és possible, hauria de ser en format reutilitzable, preferentment en un full de càlcul o equivalent.IntervencióAmb data 1/2/2023 s'envia correu electrònic amb la Notificació favorable del Decret 2023/74, amb registre de sortida 2023/538, i s'adjunta la informació sol·licitada.
Entrada 2022-8083/2/2022Sol·licitud del projecte PP25 "El Mirador" perquè en el web municipal tan sols hi figura una modificació del projecte del 2014, però l'esmentat projecte.Serveis TècnicsAmb data 9/5/2022, i registre de sortida 2022/2179, es comunica la següent resposta: "Vista la seva sol.licitud de data 3 de febrer de 2022, amb núm de registre d’entrada 2022/808,
mitjançant el qual sol.licita poder consultar el projecte de reparcel.lació del sector El Mirador, per la
present, li informem que ja pot accedir i consultar, l’esmentat projecte, a la seva carpeta del ciutadà, a
la que hi podrà accedir mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament: www.ajllavaneres.cat".
Entrada 2022-654/1/2022Sol·licitud del protocol de regulació del comptador social d'aigua de Sant Andreu de Llavaneres aprovat en el Ple
municipal del 25/05/21.
Serveis SocialsAmb data 1/4/2022 s'envia resposta per correu electrònic i s'adjunta el protocol de Regulació del comptador social d'aigua de Sant Andreu de Llavaneres.

2021

Núm. registre
Data
PeticióÀreaResposta
Entrada 2021-559325/6/2021Especificar el nombre d'infraccions denunciades per l'Ajuntament relacionades amb les restriccions
derivades de la pandèmia l'any 2020.
Policia LocalAmb data 5/4/2022, se li va donar resposta per correu elèctrònic, adjuntant la informació sol·licitada.
Entrada 2021-320714/4/2021Sol·licitud per poder tenir els plànols de tot el que és camp de futbol, vestuaris i graderies per a un projecte universitari.Serveis TècnicsAmb data 15/3/2021, el delineant municipal va donar resposta satisfactòria, adjuntant els plànols per correu electrònic a l'usuari. 
Entrada 2021-141619/2/2021Al·legacions al tràmit de sotmetiment a informació pública del Projecte de Reparcel·lació del PMU 010 Sector Morera.Serveis TècnicsAmb data 23/7/2021 s'envia la notificació d'acceptació de les al·legacions als interessats.
Diputació de Barcelona
^