Botó que mostra/amaga menú lateral
Versió per imprimir
Documents
Dret d'accés a la informació pública
Relació de peticions rebudes a l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Aquí podeu accedir al tràmit d'accés a la informació pública.

Aquí podeu contactar amb la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació (GAIP).

2023

Núm. registreDataPeticióÀreaResposta
Entrada 2023-505315/05-2023“Referente a la cacería de jabalíes con escopetas del sábado 13 de mayo de 2023 en el núcleo urbano: Solicito copia de la autorización, días autorizados, horario autorizado, personal autorizado, motivo de la autorización, plano del terreno donde estaba destinada la autorización, medidas de seguridad tomadas. También solicito las medidas previas que se han tomado alternativas al uso de armas para matar a los mismos. Si los dueños de los terrenos utilizados también estaban informados y tenían su autorización. Y tener la seguridad de que la Generalitat estaba correctamente informada y documentada.”Medi Ambient i Policia LocalAmb data 22/5/2023 s'envia notificació favorable del Decret 2023/690, amb registre de sortida 2023/3187, i s'adjunta la informació sol·licitada. 
Entrada 2023-411420/4/2023"Informe autoritzant i justificant la tala irremediable de dues alzines que, segons el POUM, són arbres
singulars per espècie i per diàmetre. I quines alternatives s'han estudiat abans de fer aquesta tala." 
Medi AmbientAmb data 4/5/2023 s'envia notificació favorable del Decret 2023/583, amb registre de sortida 2023/2707, i s'adjunta la informació sol·licitada. 
Entrada 2023-2343
Entrada 2023-3564
2/3/2023
4/4/2023
"Relació numèrica d'expedients sancionadors vinculats a llicències ambientals oberts els anys 2021 i 2022, amb indicació de l'any, la infracció imputada i la sanció imposada, si fos el cas." Serveis TerritorialsAmb data 1/2/2023 s'envia notificació favorable del Decret 2023/575, amb registre de sortida 2023/2653, i s'adjunta la informació sol·licitada. 

2022

Núm. registreDataPeticióÀreaResposta
Entrada 2022-635611/7/2022Sol·licitut de la relació, any per any, que reculli a qui se li han aplicat les sancions de l'ajuntament com a grans tenidors de pisos buits durant més de dos anys, quants pisos buits tenia el gran tenidor en qüestió,
quantitat de la sanció interposada i estat del procediment.
Serveis TècnicsAmb data 31/1/2023, se li dona resposta amb registre de sortida 2023/522.
Entrada 2022-436917/5/2022Sol·licitud de la relació de les subvencions convocades a través de procediment de concurrència competitiva durant el primer semestre de l'any 2021.IntervencióAmb data 1/2/2023 s'envia correu electrònic amb la Notificació favorable del Decret 2023/80, amb registre de sortida 2023/537, i s'adjunta la informació sol·licitada. 
Entrada 2022-18354/3/2022Sol·licitud de les despeses de manteniment viari municipal de l'any 2020 i del 2021. Si és possible, hauria de ser en format reutilitzable, preferentment en un full de càlcul o equivalent.IntervencióAmb data 1/2/2023 s'envia correu electrònic amb la Notificació favorable del Decret 2023/74, amb registre de sortida 2023/538, i s'adjunta la informació sol·licitada.
Entrada 2022-8083/2/2022Sol·licitud del projecte PP25 "El Mirador" perquè en el web municipal tan sols hi figura una modificació del projecte del 2014, però l'esmentat projecte.Serveis TècnicsAmb data 9/5/2022, i registre de sortida 2022/2179, es comunica la següent resposta: "Vista la seva sol.licitud de data 3 de febrer de 2022, amb núm de registre d’entrada 2022/808,
mitjançant el qual sol.licita poder consultar el projecte de reparcel.lació del sector El Mirador, per la
present, li informem que ja pot accedir i consultar, l’esmentat projecte, a la seva carpeta del ciutadà, a
la que hi podrà accedir mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament: www.ajllavaneres.cat".
Entrada 2022-654/1/2022Sol·licitud del protocol de regulació del comptador social d'aigua de Sant Andreu de Llavaneres aprovat en el Ple
municipal del 25/05/21.
Serveis SocialsAmb data 1/4/2022 s'envia resposta per correu electrònic i s'adjunta el protocol de Regulació del comptador social d'aigua de Sant Andreu de Llavaneres.

2021

Núm. registre
Data
PeticióÀreaResposta
Entrada 2021-559325/6/2021Especificar el nombre d'infraccions denunciades per l'Ajuntament relacionades amb les restriccions
derivades de la pandèmia l'any 2020.
Policia LocalAmb data 5/4/2022, se li va donar resposta per correu elèctrònic, adjuntant la informació sol·licitada.
Entrada 2021-320714/4/2021Sol·licitud per poder tenir els plànols de tot el que és camp de futbol, vestuaris i graderies per a un projecte universitari.Serveis TècnicsAmb data 15/3/2021, el delineant municipal va donar resposta satisfactòria, adjuntant els plànols per correu electrònic a l'usuari. 
Entrada 2021-141619/2/2021Al·legacions al tràmit de sotmetiment a informació pública del Projecte de Reparcel·lació del PMU 010 Sector Morera.Serveis TècnicsAmb data 23/7/2021 s'envia la notificació d'acceptació de les al·legacions als interessats.
Diputació de Barcelona
^