X
La tardor de 2022, les bateries de contenidors desapareixeran. Llavaneres aposta per la recollida porta a porta de les escombraries!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies | PUBLICAT 21.06.2022
Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Notícies
La Comissió Jurídica Assessora tomba els arguments d'Antifrau
Es resol que els rčgims d'assistčncia de l'alcalde Mora i del regidor Sala "s'adapten a la normativa aplicable"

La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya ha resolt que els acords de ple en matčria de retribucions de l'alcalde, Nani Mora, i del primer tinent d'alcalde, Albert Sala, del mandat 2015-2019, "s'adapten a la normativa aplicable". Així es recull en l'informe que la Comissió Jurídica va trametre ahir, 20 de juny, al vespre, en resposta a la investigació oberta per l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC). Nani Mora i Albert Sala no hauran de fer front a la reclamació monetŕria per part de l'Oficina Antifrau per la diferčncia en el cobrament d'assistčncia.

A les conclusions, els juristes informen desfavorablement sobre la revisió d'aquests acords del Ple municipal de Llavaneres -que l'Ajuntament de Llavaneres havia iniciat d'ofici per si era necessari declarar-los nuls- i, per tant, no qüestionen la legalitat de la diferència en el cobrament d'assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, durant el mandat 2015-2019, per part de l'alcalde Mora i del regidor Sala.

El govern municipal vol manifestar la satisfacció per les conclusions recollides per la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, que suposen un punt i final a un "procés d'investigació iniciat per Antifrau que ha estat llarg i feixuc" i posava en entredit les bones pràctiques en la gestió dels recursos públics. En aquest sentit, el govern vol agrair la feina portada a terme pels serveis jurídics municipals, ja que en tot moment la voluntat del consistori ha estat col·laborar amb la investigació de l'OAC. De fet, la resolució de la Comissió Jurídica Assessora beu de l'informe jurídic emès pel Secretari Municipal en el procés obert per l'Oficina Antifrau de Catalunya. "Han sigut mesos molt intensos en què ha calgut demostrar jurídicament i amb arguments que les decisions plenàries s'ajustaven a la llei", ha manifestat l'alcalde, Nani Mora.  

La investigació la va començar d'ofici el 23 de juny de 2021 l'Oficina d'Antifrau de Catalunya (OAC) per resoldre si el règim de remuneracions aprovat en el mandat 2015-2019 per als membres electes de l'Ajuntament de Llavaneres complia amb la legalitat vigent. En el seu informe de novembre de 2021, es recollia la informació facilitada pel consistori i s'emetien un seguit de conclusions. En aquell moment, la resolució del procés va quedar pendent de la resolució vinculant que havia d'emetre la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat i que ara ja ha estat notificada al consistori.

 Antecedents 

Durant el mandat 2015-2019, el govern municipal va decidir seguir retribuint, com en anteriors mandats, els regidors del govern i de l'oposició i l'alcalde mitjançant un sistema de pagament per assistència efectiva als òrgans col·legiats de l'Ajuntament: Ple Municipal, Junta de Govern Local (JGL) i Comissió Informativa General (CIG). Aquest sistema de cobrament va ser aprovat en el ple d'organització del mandat, de 19 de juny de 2015.

Els càrrecs electes no tenien cap sou assignat sinó que la totalitat dels ingressos que percebien de l'Ajuntament eren per assistència; aquesta fórmula ja s'havia aplicat en etapes anteriors. Les retribucions dels disset càrrecs electes del mandat anterior estan publicades al web de l'Ajuntament, ajllavaneres.cat/mandat1519.

En aquest sentit, es va considerar que l'alcalde o els tinents d'alcalde que fessin funcions d'alcalde accidental, com a president del Ple i dels diferents òrgans col·legiats, podien tenir una compensació més alta per la responsabilitat i major dedicació i complexitat de les seves funcions.

En cap moment, el govern va tenir coneixement que aquesta opció de retribució pogués ser considerada inadequada i, per tant, pogués convertir-se en objecte de penalització per part de l'OAC. Les diferències en les retribucions per assistència es van mantenir fins a la finalització del mandat, tant pel que fa a l'alcalde com als regidors de govern i oposició.

En l'actual mandat, el cobrament per assistència s'ha mantingut per als regidors de l'oposició i per als membres del govern que així ho han sol·licitat. La resta de membres del govern, inclòs l'alcalde, perceben un sou mensual, que també es pot consultar al web municipal, ajllavaneres.cat/mandat1923.

Arran de la comunicació d'Antifrau del mes de maig de 2021, el consistori va introduir uns canvis en les quantitats que percebien els portaveus de l'oposició, ja que estaven cobrant més que els seus companys de grup municipal per assistència als plens. Així doncs, en rebre l'avís, la corporació va corregir aquesta diferència. Antifrau considera que no es pot cobrar una quantitat diferent per assistència encara que el càrrec sigui de major responsabilitat.

Conclusions d'Antifrau: novembre de 2021

En el comunicat del mes de novembre de 2021, l'OAC donava a l'alcalde i al regidor, com a persones afectades, un termini de deu dies per presentar-hi al·legacions. Transcorreguts aquests deu dies, Antifrau havia de resoldre si reclamava, per al mandat 2015-2019, la diferència de retribució a l'alcalde i al primer tinent d'alcalde, Albert Sala.

Per la totalitat del passat mandat, l'OAC instaria l'Ajuntament a reclamar el reintegrament de 57.650 euros, a l'alcalde, i de 800 euros, al primer tinent d'alcalde, per les assistències com a alcalde accidental.

Per retre comptes a la població, el govern va convocar una audiència pública el 21 de novembre a l'ajuntament (plaça de la Vila, 1).

Diputació de Barcelona
^