Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies | PUBLICAT 02.03.2023
Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Notícies
Entra en vigor l'estat d'excepcionalitat per sequera

Llavaneres és un dels municipis afectats per la declaració d'excepcionalitat per sequera, en vigor al sistema del Ter-Llobregat i a la conca de la Muga des del 2 de març. El decret llei 1/2023, de 28 de febrer, vol fer front a la "severíssima reducció dels recursos hídrics disponibles" amb mesures d'estalvi que afecten tota la població i que resumim tot seguit.

Consulteu aquí el decret de sequera.

La Generalitat de Catalunya ha elaborat el portal de sequera a través del qual es pot fer el seguiment de l'estat de sequera de cada municipi i de les mesures que s'apliquen en cada situació.

En aquests moments, ens trobem en la fase taronja, d'exepcionalitat; la següent seria la fase vermella, d'emergència per sequera, i aquestes serien les restriccions.

Escenari d’excepcionalitat (25% de les reserves)S’intensifiquen les reduccions en usos no prioritaris i hi ha una major reducció dels desembassaments. S’activen els recursos no convencionals en la seva totalitat i les extraccions subterrànies. Es prohibeixen determinats usos en zones urbanes.

MESURES COMUNES 

 • L’Agència Catalana de l’Aigua distribuirà els recursos disponibles per als diferents usos de manera proporcional a la criticitat de les reserves.
 • Les extraccions d’aigua dels aqüífers s’hauran d’adequar al règim que preveu el Pla de sequera per a cada escenari.
 • Les dotacions de consums d’aigua per a l’abastament de la població (litres per habitant i dia) no superaran els límits establerts en el Pla de sequera per a cada escenari.
 • L’Agència Catalana de l’Aigua podrà establir modificacions temporals dels aprofitaments de l’ús del domini públic hidràulic (concessions, autoritzacions d’aprofitament o d’abocament) i aturar la tramitació de nous aprofitaments d’aigües superficials i subterrànies mentre duri la sequera.
 • Els ens titulars dels abastaments en alta fixaran els cabals a distribuir per als serveis d’abastament domiciliari d’acord amb les directrius del Pla i hauran de facilitar la càrrega de cisternes d’aigua als municipis que es trobin en situació imminent de desabastament.
 • Només s’autoritzarà la celebració de proves esportives als rius sempre que no comportin una pèrdua dels recursos embassats ni afectin la qualitat de l’aigua.
 • El règim de cabals de manteniment podrà ser objecte de modulacions temporals en situacions excepcionals de sequera.
 • Els aprofitaments hidroelèctrics funcionaran en règim estrictament fluent o d’acord amb el règim que estableixi l’Agència Catalana de l’Aigua en el cas dels que es troben al peu dels embassaments.

 MESURES ESPECÍFIQUES 

En termes generals es declara quan les reserves baixen per sota del 25%.

 • VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA
  Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).
 • PISCINES - l’ús d’aigua potable per ompliment queda limitat a:
  · El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
  · En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.
  · Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de
  sanejament públiques.
 • REG - prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte:
  · Per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
  · El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3 /ha/mes i acomplint la resta de limitacions que digui l’ens local.
  · La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.
 • NETEJA de vehicles - l’ús de l’aigua queda limitat a:
  · Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.
  · Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.
 • FONTS ORNAMENTALS · Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment. S’ha
  d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima
  supervivència amb el mínim consum d’aigua.
 • GRANGES
  L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions
  sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.
 • ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE
  Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.
   

Pòster amb les restriccions d'aigua per usos urbans en municipis en estat d'excepcionalitat.

 MESURES DE GESTIÓ 

S’intensifica la reducció de les extraccions d’aigua dels embassaments, especialment pel que fa als usos no prioritaris.

 • La producció d’aigua dessalinitzada s’incrementa progressivament del 75-100%.
 • S’incrementa fins el màxim establert pel Pla el règim d’extraccions d’aigua dels aqüífers i pous recuperats.
 • S’autoritza el retorn d’aigües regenerades al riu Llobregat.

 MESURES D’ESTALVI 

 • Es prohibeixen determinats usos en les activitats urbanes.
 • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.
 • Reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
 • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).
 • Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora).
 • Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
 • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
 • Només es pot fer ompliment parcial de piscines d’aigua dolça que disposin de sistemes de recirculació i sempre amb les quantitats mínimes per garantir la qualitat sanitària de l’aigua; i en centres educatius, les piscines desmuntables de menys de 500 litres destinades al bany d’infants.
 • S’estableix un dotació màxima de 230 litres per habitant i dia.

Excepcionalitat

Informació relacionada
Les noves mesures entren en vigor dilluns 13 de maig
Des de la declaració de l'estat d'emergència, s'han tancat 82 comptadors de comunitats de propietaris amb jardins i/o piscina
El consum s'ha de reduir a 200 litres per habitant/dia
Aigües de Llavaneres obre una campanya informativa prèvia a la fase sancionadora
Aquesta fase implica reduir el consum a 210 litres per persona i dia
Cal reduir el consum d'aigua de manera urgent: la situació és molt greu!
Diputació de Barcelona
^