X
Telèfon per a situacions de vulnerabilitat
Museu
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catàleg de tràmits
Versió per imprimir
Catàleg de tràmits
Sol·licitud d'ajut a l'escolarització
 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  PRESENCIALMENT
  Porteu la documentació que es relaciona a Ca l'Alfaro abans del 31 de juliol.

 • TRAMITAR TELEMÀTICAMENT

  Podeu fer servir la instància genèrica i adjuntar-hi, escanejat, el formulari emplenat i la documentació acreditativa.

 • DOCUMENT PER A L'ENVIAMENT DE DADES

  Sol·licitud

  Avís:
  - S'han d'omplir degudament tots els fulls de la sol·licitud.
  - Les dades del sol·licitant, fan referència al pare, mare o tutor.
  - S'han de llegir i marcar el requadre de "DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT."

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  En cas que sigui la primera vegada, a més de la documentació econòmica, cal aportar volant de convivència i fotocòpia dels DNI de tots el membres de la unitat familiar.

  En cas que ja s'hagi sol·licitat un altre ajut amb anterioritat (ajut individual de menjador escolar o qualsevol altre al llarg d’aquest any), i ja s'hagi aportat la fotocòpia dels DNI, no cal tornar-ho a portar.

  Documentació econòmica (obligatòria per a totes les sol·licituds):

  • Fotocòpia de la renda de l'exercici anterior (en cas de no estar obligat a fer la renda, justificants de tots els ingressos).
  • Fotocòpia del rebut del lloguer o hipoteca.
  • Extractes bancaris dels últims 6 mesos de totes les llibretes, de tots els membres de la unitat familiar.

  Aquelles sol·licituds que no estiguin degudament complimentades o hi manqui documentació seran desestimades.

 • QUAN TRAMITAR-HO
  Durant el mes de juliol.
 • QUI HO POT DEMANAR
  Famílies amb fills/es en edat escolar obligatòria, empadronades a Sant Andreu de Llavaneres
 • COST
  Gratuït
 • RESPONSABLE DEL TRÀMIT

  Regidoria de Benestar Social
  Ca l'Alfaro
  Mare de Déu de Montserrat, 27-33
  937023644
  ssocials@ajllavaneres.cat

  Horari: dilluns a divendres de 9 a 14 h

Diputació de Barcelona
^