X
A mitjan de 2022, les bateries de contenidors desapareixeran. Llavaneres aposta per la recollida porta a porta de les escombraries!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catŕleg de trŕmits
Versió per imprimir
Catŕleg de trŕmits
Sol·licitud de bonificació social de la quota d'escolarització de les llars d'infants municipals
La sol·licitud per al curs 2021-2022 s'ha de tramitar, preferentment en línia, entre el 23 de juny i el 5 de juliol de 2021
 • A partir de l'1 de març de 2021, s'aplicarŕ la quota bonificada. Aquesta es calcula en base al preu de l'escolarització (horari lectiu de la llar d'infants). Els serveis complementaris no seran objecte de bonificació.
 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  TRAMITAR TELEMŔTICAMENT

  Preferentment podeu fer servir la instŕncia genčrica i adjuntar-hi la documentació descrita en l’apartat documentació a aportar.

  TRAMITAR PRESENCIALMENT

  En cas que no es disposi de mitjans electrňnics, la sol·licitud es podrŕ presentar presencialment a l'edifici de l'ajuntament (plaça de la Vila, 1), a la sala de plens.

  Els peticionaris lliuraran el formulari i tota la documentació en paper i se'ls farŕ una cňpia de la sol·licitud, segellada amb la data i l'hora de recepció, per tal de registrar les sol·licituds de manera cronolňgica.

  • TRAMITAR TELEMŔTICAMENT

   Podeu fer servir la instŕncia genčrica de la regidoria d'Educació i adjuntar-hi, escanejat, el formulari emplenat i la documentació acreditativa.

  • DOCUMENT PER A L'ENVIAMENT DE DADES
  • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

   Documentació que aporta l’interessat del nucli familiar (veure Ordenança Fiscal número 26):

   • Certificat d'imputacions de l'IRPF del darrer exercici fiscal
   • Certificat de Vida Laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social
   • Declaració de l'IRPF del darrer exercici fiscal (en cas d'autňnoms)
   • Certificat del Servei Catalŕ d'ocupació (en cas d'estar en situació d'atur)
   • Certificat expedit per l'INSS o ICASS (en cas de pensió)
   • Resolució de l'atorgament de la Renda Mínima d'Inserció
   • Certificat d'ingressos
   • Títol família monoparental
   • Altres:
    • Sentčncia de separació o divorci (custňdia no compartida)
    • Certificat de discapacitat major del 33% d’algun dels membres de la unitat familiar
    • Autorització a l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres  signada pels membres de la unitat familiar majors de 16 anys per accedir a les dades del padró municipal i a les dades fiscals de l'Agčncia Tributŕria (marcar en el document sol·licitud de bonificació )

   Aquelles sol·licituds que no estiguin degudament complimentades o hi manqui documentació per a la seva valoració seran desestimades.

   NOTA | No hauran d'aportar documentació els sol·licitants que autoritzin l'Ajuntament a realitzar les consultes de qualsevol naturalesa amb altres administracions. Aquesta autorització estŕ incorporada en el revers del formulari de sol·licitud.

  • QUAN TRAMITAR-HO

   Durant els mesos de juny i juliol de l'any en curs.

   Aquelles famílies de nova matriculació en el servei d´escola bressol, tindran un termini de 5 dies hŕbils a partir de la data de matriculació per sol·licitar la bonificació social de la quota. Passat aquest termini, no podran sol·licitar-la fins a la següent convocatňria.

   Es revisarŕ la quota bonificada en les situacions descrites en l´article 7 de l´Ordenança Fiscal número 26.

  • QUI HO POT DEMANAR
   Les famílies amb un o més fills matriculats en les llars d´infants públiques Minerva i Sant Nicolau de Sant Andreu de Llavaneres.
  • COST
   Gratuďt
  • RESPONSABLE DEL TRŔMIT

   Regidoria d'Educació
   Plaça de al Vila, 1
   937023600
   educacio@ajllavaneres.cat

  Diputació de Barcelona
  ^