X
A mitjan de 2022, les bateries de contenidors desapareixeran. Llavaneres aposta per la recollida porta a porta de les escombraries!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catàleg de tràmits
Versió per imprimir
Catàleg de tràmits
Sol·licitud de beques esportives
La sol·licitud per al curs 2021-2022 s'ha de tramitar, preferentment en línia, entre el 8 i el 28 de juny de 2021
 • Ajuts econòmics per a persones amb recursos insuficients per fer front a les despeses específiques, de caràcter extraordinari com són les activitats esportives i de lleure esportiu, i evitar l'exclusió per motius econòmics, familiars i socials i contribuir a l'eliminació de riscos d'exclusió. Més informació, aquí.

 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  TRAMITAR TELEMÀTICAMENT

  Preferentment podeu fer servir la instància genèrica i adjuntar-hi la documentació descrita en l’apartat documentació a aportar.

  TRAMITAR PRESENCIALMENT

  En cas que no es disposi de mitjans electrònics, la sol·licitud es podrà presentar presencialment a l'edifici de l'ajuntament (plaça de la Vila, 1), 2a planta.

  Els peticionaris lliuraran el formulari i tota la documentació en paper i se'ls farà una còpia de la sol·licitud, segellada amb la data i l'hora de recepció, per tal de registrar les sol·licituds de manera cronològica.

  • TRAMITAR TELEMÀTICAMENT

   Podeu fer servir la instància genèrica i adjuntar-hi, escanejat, el formulari emplenat i la documentació acreditativa.

  • DOCUMENT PER A L'ENVIAMENT DE DADES

   Model I. Sol.licitud ajut.
   A emplenar per la família.

   Model II. Preinscripció beneficiaris.

   A emplenar per l'entitat i la família.

   Model III. Adhesió entitats.

   A emplenar per l'entitat.

   Model IV. Dades bancàries
   A emplenar per l'entitat.

   Model V. Acceptació d'ajut

   Model VI. Justificació d'ajut

  • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

   Documentació que aporta l’interessat del nucli familiar (veure Ordenança Fiscal número 26):

   • Certificat d'imputacions de l'IRPF del darrer exercici fiscal
   • Certificat de Vida Laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social
   • Declaració de l'IRPF del darrer exercici fiscal (en cas d'autònoms)
   • Certificat del Servei Català d'ocupació (en cas d'estar en situació d'atur)
   • Certificat expedit per l'INSS o ICASS (en cas de pensió)
   • Resolució de l'atorgament de la Renda Mínima d'Inserció
   • Certificat d'ingressos
   • Títol família monoparental
   • Altres:
    • Sentència de separació o divorci (custòdia no compartida)
    • Certificat de discapacitat major del 33% d’algun dels membres de la unitat familiar
    • Autorització a l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres  signada pels membres de la unitat familiar majors de 16 anys per accedir a les dades del padró municipal i a les dades fiscals de l'Agència Tributària (marcar en el document sol·licitud de bonificació)

   Aquelles sol·licituds que no estiguin degudament complimentades o hi manqui documentació per a la seva valoració seran desestimades.

   NOTA | No hauran d'aportar documentació els sol·licitants que autoritzin l'Ajuntament a realitzar les consultes de qualsevol naturalesa amb altres administracions. Aquesta autorització està incorporada en el revers del formulari de sol·licitud.

  • QUAN TRAMITAR-HO
   Durant el mes de juny de l'any en curs
  • QUI HO POT DEMANAR
   Les famílies d'infants i joves d'entre 3 i 18 anys empadronats i/o escolaritzats a aquest municipi abans de sol·licitar l'ajut. Excepcionalment s'inclourà a joves de més de 18 anys quan aquests estiguin escolaritzats durant el curs de la convocatòria.
  • COST
   Gratuït.
  • RESPONSABLE DEL TRÀMIT

   Regidoria d'Esports
   Plaça de la Vila, 1
   937023600
   esports@ajllavaneres.cat

  Diputació de Barcelona
  ^