X
A mitjan de 2022, les bateries de contenidors desapareixeran. Llavaneres aposta per la recollida porta a porta de les escombraries!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catàleg de tràmits | PUBLICAT 06.10.2021
Versió per imprimir
Catàleg de tràmits
SA08. Facturació supòsits fuita en instal·lació interior de l'habitatge
 • 1. En els supòsits en els quals es produeixi una fuita per un fet fortuït, de difícil detecció, no atribuïble a la negligència del client, i sempre i quan es compleixin els requisits establerts al punt 2, l’Ajuntament podrà regularitzar la factura, d’acord amb el sistema següent:

  a) S’estimarà el consum habitual optant com el resultat de considerar o bé el volum màxim o bé el volum mitjà del consums produïts en els darrers dos anys comptadors a partir de la data en la què s’acredita la fuita. 


  b) Per a aquest consum s’aplicaran els tipus estàndards del cànon de l’aigua per a usos domèstics del municipi (primer, segon i tercer tram), vigents en el període de consum de la factura en que s’acredita la fuita. 


  c) Per al volum d’excés, resultant de la diferència entre el consum estimat i el real, s’aplicarà el preu que l’Ajuntament paga ATLL, en qualsevol concepte, per la compra de cada metre cúbic d’aigua.

   
  2. Per tal de poder acollir-se a regularitzar la factura, el titular haurà de complir els següents requisits:


  a) No tenir deutes pendents amb el servei de les aigües. En aquest sentit, no es consideraran pendent de pagament aquelles factures respecte de les quals s’ha demanat un fraccionament del seu pagament, i les d’aquelles persones que es trobin en situació de vulnerabilitat i que tinguin un informe favorable de la regidoria de Serveis Socials o estiguin en tràmits d’obtenir-lo.

  b) Acreditar que s’ha solucionat la incidència, aportant, a l’Ajuntament, la documentació expedida per l’instal·lador homologat, justificativa de la reparació de la fuita, indicant la data de realització de la mateixa. També s’haurà d’aportar el comprovant de pagament de la mateixa, que haurà de ser mitjançant transferència bancaria o targeta de crèdit. En qualsevol cas, l’Ajuntament es reserva la potestat de, mitjançat una consulta amb l’Agència tributària, comprovar la veracitat de les factures presentades, així com la de fer una visita d’inspecció, per confirmar l’existència de la reparació adduïda.

  c) La regularització només podrà afectar a una factura. Excepcionalment, es podrà regularitzar dues factures si esta suficientment justificat i motivat.

  d) La regularització d’una factura per aquest motiu, només es podrà sol·licitar durant els 30 dies posteriors a la data de la factura en la que s’ha produït un excessiu consum com a conseqüència de la fuita. 

  e) Aquesta mesura reductora de caràcter excepcional no es podrà aplicar a un mateix client més d’un cop, en un període de dos anys.


 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  PRESENCIALMENT:
  Ompliu la instància i porteu-la a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) amb la documentació que es relaciona.
  Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  Plaça de la Vila, 1
  Horari: dilluns a divendres de 8.30 a 14 h

  Telemàticament fent instància genèrica i adjuntar-hi, escanejat, la documentació acreditativa si s'escau.

 • CITA PRÈVIA

  Sol·liciteu-la aquí

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  1. Documentació expedida per l’instal·lador homologat, justificativa de la reparació de la fuita, indicant la data de realització de la mateixa.
  2. Comprovant de pagament de la factura de reparació, que haurà de ser mitjançant transferència bancaria o targeta de crèdit.

 • QUI HO POT DEMANAR
  Titular del contracte
 • RESPONSABLE DEL TRÀMIT

  Servei d'Aigües
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023610
  serveiaigues@ajllavaneres.cat

Diputació de Barcelona
^